Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry ZS Cierpisz

 • 16 maja 2022 13:08

Ewidencje i rejestry

1. Księga ewidencji dzieci,

2. Księga uczniów szkoły,

3. Księga druków ścisłego zarachowania,

4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej, 

5. Księga zbiorów bibliotecznych.

Księgi arkuszy ocen

 1.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 2.  Rejestr wydanych kart rowerowych,
 3.  Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,
 4.  Rejestr wydanych delegacji,
 5.  Rejestr zastępstw nauczycielskich
 6.  Rejestr zwolnień lekarskich,
 7.  Rejestr zaświadczeń w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
 8.  Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów,
 9.  Rejestr wypadków uczniów,
 10.  Rejestr wypadków pracowników,
 11.  Ewidencja osobowa pracowników,
 12.  Ewidencja czasu pracy pracowników
 13.  Ewidencja pieczęci i pieczątek
 14.  Dziennik korespondencyjny,
 15.  Książka kontroli zewnętrznych
 16.  Książka Obiektu Budowlanego
 17. Książka zarządzeń dyrektora

Przejdź do wpisu
Powrót