Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby załatwiania spraw

  • 18 sierpnia 2023 12:36

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

· zapisy dzieci do szkoły i przedszkola;

· sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;

· prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

· wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

· sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną;

· pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

· sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu
Powrót