Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry ZS Kosina

  • 18 sierpnia 2023 12:02

W Zespole Szkół w Kosinie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

·        rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);

·        rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoły;

·        rejestr wydanych legitymacji szkolnych;

·        rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;

·        rejestr wydanych kart rowerowych;

·        rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

·        rejestr pieczęci szkolnych;

·        rejestr korespondencji;

·        rejestr wypadków uczniów;

·        rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

·        księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;

·        księgi uczniów;

·        księgi arkuszy ocen;

·        książki kontroli zewnętrznych;

·        książki protokołów rad pedagogicznych;

·        książka zarządzeń dyrektora;

·        książka wydanej odzieży roboczej;

·        ewidencja środków trwałych;

·        ewidencja wyposażenia;

·        ewidencja czasu pracy;

·        ewidencja zwolnień lekarskich

·        losy absolwentów

Przejdź do wpisu
Powrót