Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw SP Wysoka

 • 18 sierpnia 2023 08:31

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w godzinach pracy placówek.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • zapisy dzieci do przedszkola;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną przedszkola i szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie przedszkola i szkoły.
  • sprawy z dziedziny zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu
Powrót