Menu Podmiotowe menu ikonka

Ewidencje i rejestry SP Wysoka

 • 18 sierpnia 2023 08:09

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Wysokiej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne),
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej,
 • rejestr pieczęci szkolnych,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wypadków uczniów,
 • rejestr zamówień z kontrahentami,
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • rejestr wyjść uczniów z opiekunami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły,
 • księgi uczniów,
 • księga absolwentów,
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania,
 • księgi inwentarzowe,
 • księgi arkuszy ocen,
 • książki kontroli zewnętrznych,
 • książki protokołów rad pedagogicznych,
 • książka zarządzeń dyrektora,
 • księga inwentarzowa księgozbioru,
 • ewidencja wydanej odzieży roboczej,
 • ewidencja środków trwałych w programie Wolters Kluwer
 • ewidencja wyposażenia w programie Wolters Kluwer,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • księga HACCAP

Przejdź do wpisu
Powrót