Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet i majątek ZSP Wysoka

  • 18 sierpnia 2023 08:00

  • ROK 2020

Majątek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 014 740,44 zł z tego:

·        Budynki – 838 279,05 zł

·        Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 135 010,32 zł

·        Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4 059,00 zł

·        Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 16 458,55 zł

·        Inne środki trwałe – 20 933,52 00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysokiej na rok 2021 wynosi 4 324 600 zł.

Przejdź do wpisu
Powrót