Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

  • 30 września 2021 16:01

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych żródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lu b podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

  • 30 września 2021 15:36

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu
Powrót