Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie 2022 rok

  • 19 kwietnia 2023 11:38

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2021 rok

  • 11 maja 2022 14:03

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2020 rok

  • 06 lipca 2021 09:16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Przejdź do wpisu
Powrót