Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  • 29 kwietnia 2008 08:43

-

WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012. poz.1282)

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Wnioski:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy link

Przejdź do wpisu

Planowanie przestrzenne

  • 29 kwietnia 2008 08:42

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie administracyjne zakończone uchwałą Rady Gminy o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

Inne ważne informacje :
Zmiana planu dokonywana jest okresowo w zależności od potrzeb, bądź zmiany prawa.

Wymagane załączniki:
Złożenie wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłat z tego tytułu brak, jednak wnioskodawca ponosi przypadające na niego koszty opracowania

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Wydawanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

  • 29 kwietnia 2008 08:41

Wydawanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie kopii

Wymagane załączniki:
Wniosek

Termin realizacji:
niezwłocznie

Opłaty:
Opłata skarbowa 

Tryb odwoławczy:
brak

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Informacja o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

  • 29 kwietnia 2008 08:40

 
INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki:
Złożenie wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z 9 września 2000 r. (Dz.U z 17.10.2000 r.) o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu
Powrót