Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • 12 stycznia 2015 10:18

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - informacje pod nr tel. 17 225 65 46 

Przejdź do wpisu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Przejdź do wpisu

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

  • 29 kwietnia 2008 08:35

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Oględziny w terenie. Decyzja

Wymagane załączniki:
Wniosek zawierający dane dotyczące gatunku drzewa, obwodu, przeznaczenia terenu (nr działki), przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołacza zgodę właściciela nieruchomości.

Oświadczenie jak w załącznikach 1-4 wymienionych we wniosku.

 

Termin realizacji:
30 dni

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu
Powrót