Menu Podmiotowe menu ikonka

Uzytkowanie wieczyste

  • 29 kwietnia 2008 08:23

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Opinia Wójta w sprawie.
Uchwała Rady Gminy
Ogłoszenie przetargu na wieczyste użytkowanie.
Decyzja o przekazaniu w wieczyste użytkowanie

Wymagane załączniki:
Wniosek, wypis z rejestru gruntów inne posiadane w sprawie dokumenty

Termin realizacji:

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowiej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Sprzedaż działek

  • 29 kwietnia 2008 08:22

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wycena działki przez biegłego, ogłoszenie przetargu i dokonanie procedury przetargowej w celu ustalenia nabywcy.

Inne ważne informacje :
Ogłoszenia sprzedaży działek do 2000 zł w Urzędzie i w sposób zwyczajowo przyjęty,
ponad 2000 zł - ogłoszenie jak wyżej + prasa lokalna

Wymagane załączniki:
Wniosek o sprzedaż z wcześniejszym sprawdzeniem, czy działka przeznaczona jest do sprzedaży

Termin realizacji:

Opłaty:
Znaki skarbowe do podania za 5 zł + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Rozgraniczenie gruntów

  • 29 kwietnia 2008 08:20

ROZGRANICZENIE GRUNTÓW

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia o rozgraniczeniu gruntów upoważnienie geodety uprawnionego.
Wydanie decyzji w zależności do przedstawionych dokumentów przez geodetę, kończącą postępowanie na drodze administracyjnej.

Inne ważne informacje :
Wniosek o rozgraniczenie może składać właściciel lub samoistny posiadacz gruntów. Geodetę przeprowadzającego opłaca wnioskodawca

Wymagane załączniki:
Wniosek o rozgraniczenie + wypisy z rejestru gruntów oraz dokument własnościowy

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 5 zł na wniosek + 0,50 zł od każdej strony załącznika

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Podziały nieruchomości

  • 29 kwietnia 2008 08:19

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (zatwierdzenie)

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt lub odmawiającej jego zatwierdzenie

Inne ważne informacje :
Dokumentacja podziału działek (nieruchomości) należy zwrócić baczną uwagę na możliwość dojazdu do dzielonych działek oraz dostęp do drogi publicznej i szerokość dostępu

Wymagane załączniki:
Wniosek o zatwierdzenie podziału podpisany przez właścicieli działki, mapa projektu podziału wykonana przez Geodetę + postanowienie opiniujące wstępny projekt

Termin realizacji:

Opłaty:
Opłata skarbowa 5 zł do wniosku + 0,50 zł od każdej strony załączników

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Numeracja budynków i nieruchomości

  • 29 kwietnia 2008 08:16

NUMERACJA BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI (nadanie numerów)

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru i wydanie odpowiedniego zawiadomienia

Inne ważne informacje:
Złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Wymagane załączniki:
Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej w skali nie mniejszej niż 1:2000 lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydawane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Termin realizacji:
do 30 dni

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287 j.t.)

Przejdź do wpisu

Dzierżawa gruntów komunalnych

  • 29 kwietnia 2008 08:15

DZIERŻAWA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Opis:
Sposób załatwienia sprawy:
Dzierżawa do 3 lat - zgoda Wójta
Dzierżawa powyżej 3 lat - zgoda Rady Gminy - uchwała
sporządzenie umowy

Inne ważne informacje:
Tryb postępowania dotyczy działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydzierżawienie z numerem działki

Termin realizacji:

Opłaty:
Zwolnione od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu
Powrót