Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawieszenie działalności gospodarczej

  • 17 października 2008 12:53

Opis: 
 

Sposób załatwienia sprawy
Przekształcenie wniosku papierowego o zaprzestaniu działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki: 
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG

Termin realizacji: 

Opłaty: 
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna: 

Przejdź do wpisu

Wznowienie działalności gospodarczej

  • 17 października 2008 12:12

Opis:

Sposób załatwienia sprawy: 
Przekształcenie wniosku papierowego o wznowienie działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o wpis informacji o wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

 

 

Przejdź do wpisu

Zmiana we wpisie

  • 24 kwietnia 2008 12:30

Opis:

Sposób załatwienia sprawy :
Przekształcenie wniosku papierowego o zmianę we wpisie do CEIDG na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

  • 24 kwietnia 2008 12:29

Opis:
 

Sposób załatwienia sprawy :
Przekształcenie wniosku papierowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki:
Wniosek o wykreślenie z CEIDG

Termin realizacji:

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu

Wydawanie zaświadczeń informujących o danych ewidencyjnych przedsiębiorcy

  • 24 kwietnia 2008 12:28

Opis :

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać sie od przedsiebiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń w wpisie CEIDG

Przejdź do wpisu

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

  • 24 kwietnia 2008 12:26

-

Przejdź do wpisu
Powrót