Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyrabianie dowodu osobistego

  • 24 kwietnia 2008 11:30

Opis:

Wniosek na dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terytorium kraju.

Dowód osobisty:

  • wydawany obowiązkowo obywatelom RP zamieszkałym w kraju,
  • wydawany w dowolnej gminie - odmiejscowienie,
  • wydawany bezpłatnie,
  • wniosek składany osobiście.

Wymagane załączniki:

  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5 cm (jak do paszportu)
  • osobie małoletniej 0-5  lat - wniosek składa rodzic lub opiekun - nie jest wymagana obecność dziecka - dowód ważny 5 lat
     

Termin realizacji:

30 dni

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

Przejdź do wpisu