Menu Podmiotowe menu ikonka

Zastępca Wójta

  • 23 listopada 2018 07:21

 Z-ca Wójta 
tel.: +48 17 225 22 65
fax: +48 17 225 65 36
e-mail: ug@gminalancut.pl

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1) załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Wójta podczas jego nieobecności,
2) sprawowanie i organizowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych z
zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, elektryfikacji, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę i kanalizację, budowy i remontów dróg, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i
lokalowej,
3) nadzorowanie gospodarki mieniem komunalnym,
4) nadzorowanie gospodarki gruntami rolnymi,
5) współpraca z samorządami sołectw, kierownikami budowy itp. w realizacji zadań
inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę,
6) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał organów Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie
powierzonych zadań i kompetencji,
7) podpisywanie decyzji z upoważnienia Wójta.

Przejdź do wpisu
Powrót