Menu Podmiotowe menu ikonka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń.

  • 26 września 2019 07:04

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych

  • 24 września 2019 12:25

Przejdź do wpisu

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

Przejdź do wpisu

Treści archiwalne:

Informacja dot. uzupełnienia składów komisji oraz losowaniu.

  • 17 września 2019 07:39

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu p...

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

  • 05 września 2019 10:33

- Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczyp...

Przejdź do wpisu