Menu Podmiotowe menu ikonka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń.

  • 26 września 2019 07:04

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych

  • 24 września 2019 12:25

Przejdź do wpisu

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

Przejdź do wpisu

Informacja dot. uzupełnienia składów komisji oraz losowaniu.

  • 17 września 2019 07:39

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Łańcut obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut do niżej
wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 5, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o
którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Łańcut.
§ 3
W dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut odbędzie się także
losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych
komisji wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 6
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu
Powrót