Menu Podmiotowe menu ikonka

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

  • 20 maja 2013 09:21

Regionalna Izba Obrachunkowa w rzeszowie w dniach od 3 grudnia 2012 r. do 8 lutego 2013 r. przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Łańcut. Wyniki kontroli zawarte zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 8 lutego 2013 roku.

Przejdź do wpisu
Powrót