Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 81/22

 • 22 lipca 2022 15:10

Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/22

 • 20 czerwca 2022 12:46

Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzena konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/22

 • 14 czerwca 2022 14:48

Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/22

 • 14 czerwca 2022 14:42

Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/22

 • 14 czerwca 2022 14:37

Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/22

 • 13 czerwca 2022 14:58

Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzeni Nr 65/22

 • 07 czerwca 2022 15:01

Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/22

 • 27 maja 2022 11:52

Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57/2022

 • 26 maja 2022 12:25

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2022

 • 26 maja 2022 12:23

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2022

 • 26 maja 2022 12:18

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2022

 • 26 maja 2022 12:13

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 27/2022

 • 22 kwietnia 2022 14:11

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut  z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/2022

 • 12 kwietnia 2022 12:55

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia w Gminie Łańcut jednostki organizacyjnej właściwej do przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/22

 • 29 marca 2022 11:20

Zarządzenie nr 23/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9.03.2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021 - 2030.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/22

 • 14 lutego 2022 09:48

Zarządzenie Nr 12/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/21

 • 08 grudnia 2021 11:01

Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/21

 • 07 grudnia 2021 08:47

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 142/21

 • 30 listopada 2021 16:22

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu nr 141/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut 141/21

 • 30 listopada 2021 16:15

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/21

 • 26 października 2021 14:41

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/21

 • 26 października 2021 14:37

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 114/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/21

 • 22 października 2021 14:50

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2021

 • 11 października 2021 14:52

Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 185/1712 zabytku "DOM"położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2021

 • 22 września 2021 12:31

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/21

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/21

 • 23 marca 2021 09:37

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarzadzeniem Nr 10/21 Wójta Gmkiny Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/21

 • 18 lutego 2021 11:14

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/21

 • 15 lutego 2021 12:46

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 173/20

 • 28 stycznia 2021 07:14

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 176/20

 • 28 stycznia 2021 07:20

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 178/20

 • 28 stycznia 2021 07:30

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budzetowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 179/20

 • 28 stycznia 2021 07:33

Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 181/20

 • 28 stycznia 2021 07:38

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 2027/1 w Kraczkowej; nr 4591/2 w Kraczkowej; nr 1492, 1494/3 kompleks w Rogóżnie; nr cz. 392/2, 392/3, cz. 392/7, cz. 392/8 w Wysokiej; nr cz. 762 w Wysokiej; nr 3156 w Wysokiej, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 182/20

 • 28 stycznia 2021 07:40

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 183/20

 • 28 stycznia 2021 07:43

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 184/20

 • 28 stycznia 2021 07:45

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 185/20

 • 28 stycznia 2021 07:47

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 188/20

 • 28 stycznia 2021 07:52

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 189/20

 • 28 stycznia 2021 07:57

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 191/20

 • 28 stycznia 2021 08:02

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie likwidacji stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 193/20

 • 28 stycznia 2021 08:05

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dziaki nr 3156 w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 194/20

 • 28 stycznia 2021 08:07

Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 195/20

 • 28 stycznia 2021 08:10

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 1976/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 196/20

 • 28 stycznia 2021 08:18

Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut zmienionego Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 200/20

 • 28 stycznia 2021 08:28

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 202/2020

 • 28 stycznia 2021 08:37

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 204/20

 • 28 stycznia 2021 08:43

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej "Dział" w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/21

 • 15 listopada 2021 08:19

Zarządzenie Nr 133/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/21

 • 03 lutego 2021 11:41

Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznergo i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/21

 • 03 lutego 2021 14:53

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złozone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarzadzeniu Nr 10/21  Wójta Gminy łańcut z dnia 3 lutrgo 2021 r.

Przejdź do wpisu