Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/396/21

 • 31 marca 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/396/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naleznej w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/21

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/21

 • 23 marca 2021 09:37

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarzadzeniem Nr 10/21 Wójta Gmkiny Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/21

 • 18 lutego 2021 11:14

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/21

 • 15 lutego 2021 12:46

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 173/20

 • 28 stycznia 2021 07:14

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 176/20

 • 28 stycznia 2021 07:20

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 178/20

 • 28 stycznia 2021 07:30

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budzetowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 179/20

 • 28 stycznia 2021 07:33

Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 181/20

 • 28 stycznia 2021 07:38

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 2027/1 w Kraczkowej; nr 4591/2 w Kraczkowej; nr 1492, 1494/3 kompleks w Rogóżnie; nr cz. 392/2, 392/3, cz. 392/7, cz. 392/8 w Wysokiej; nr cz. 762 w Wysokiej; nr 3156 w Wysokiej, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 182/20

 • 28 stycznia 2021 07:40

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 183/20

 • 28 stycznia 2021 07:43

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 184/20

 • 28 stycznia 2021 07:45

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 185/20

 • 28 stycznia 2021 07:47

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 188/20

 • 28 stycznia 2021 07:52

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 189/20

 • 28 stycznia 2021 07:57

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 191/20

 • 28 stycznia 2021 08:02

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie likwidacji stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 193/20

 • 28 stycznia 2021 08:05

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dziaki nr 3156 w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 194/20

 • 28 stycznia 2021 08:07

Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 195/20

 • 28 stycznia 2021 08:10

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 1976/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 196/20

 • 28 stycznia 2021 08:18

Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut zmienionego Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 200/20

 • 28 stycznia 2021 08:28

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 202/2020

 • 28 stycznia 2021 08:37

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 204/20

 • 28 stycznia 2021 08:43

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej "Dział" w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 206/20

 • 28 stycznia 2021 08:46

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/2020

 • 27 stycznia 2021 09:07

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie likwidacji stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/2020

 • 27 stycznia 2021 09:17

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/2020

 • 27 stycznia 2021 09:20

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/2020

 • 27 stycznia 2021 09:22

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/20

 • 27 stycznia 2021 09:26

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/20

 • 27 stycznia 2021 09:29

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmina w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 128/20

 • 27 stycznia 2021 09:40

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 45,20 m2 położonego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/20

 • 27 stycznia 2021 09:49

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 46,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130/20

 • 27 stycznia 2021 09:52

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 90,00 m2 połozonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/20

 • 27 stycznia 2021 09:55

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,00 m2 położonego w szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/20

 • 27 stycznia 2021 10:08

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 74,90 m2 połozonego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/20

 • 27 stycznia 2021 10:10

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokosci czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobui Gminy Łańcut w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 137/20

 • 27 stycznia 2021 10:13

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 138/20

 • 27 stycznia 2021 10:16

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 141/20

 • 27 stycznia 2021 10:19

Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1mpowierzchni uzytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiacych mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 142/20

 • 27 stycznia 2021 10:21

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 143/20

 • 27 stycznia 2021 10:24

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 45,20 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 144/20

 • 27 stycznia 2021 10:31

Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 54,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 145/20

 • 27 stycznia 2021 10:33

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 146/20

 • 27 stycznia 2021 11:11

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/20

 • 27 stycznia 2021 11:13

Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 90,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/20

 • 27 stycznia 2021 11:16

Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 46,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/20

 • 27 stycznia 2021 11:20

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,90 m2 położonego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 152/20

 • 27 stycznia 2021 11:26

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/20

 • 27 stycznia 2021 11:32

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/21

 • 03 lutego 2021 11:41

Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznergo i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/21

 • 03 lutego 2021 14:53

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złozone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarzadzeniu Nr 10/21  Wójta Gminy łańcut z dnia 3 lutrgo 2021 r.

Przejdź do wpisu