Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 83/19

 • 20 marca 2020 13:02

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/19

 • 20 marca 2020 12:57

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 78/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawe i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,64 KWP na dachu budynku stołówki Zespołu Szkół  w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/19

 • 20 marca 2020 12:48

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla najemców lokali użytkowych w Domu społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/19

 • 20 marca 2020 12:38

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/19

 • 20 marca 2020 12:35

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawe i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,64 KWP na dachu budynku stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/19

 • 20 marca 2020 12:27

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2019

 • 20 marca 2020 12:22

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/2019

 • 20 marca 2020 12:07

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/19

 • 20 marca 2020 12:03

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/19

 • 20 marca 2020 11:59

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/19

 • 20 marca 2020 11:54

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi gminnej publicznej Nr 109865 R Wysoka-Wysoka za rzeką w miejscowości Wysoka w Gminie Łańcut oraz mieście Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/19

 • 20 marca 2020 11:47

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/19

 • 20 marca 2020 11:33

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Budowe boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/2019

 • 20 marca 2020 11:25

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zesołu Szkół w Cierpiszu im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/2019

 • 20 marca 2020 11:06

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św, Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/19

 • 20 marca 2020 09:18

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Łańcut nt. "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa -LIS 2019"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63/19

 • 20 marca 2020 08:51

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/19 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków oraz za zużycie  energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/19

 • 20 marca 2020 08:42

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 59/19

 • 20 marca 2020 08:29

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 57/19

 • 20 marca 2020 08:14

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/19

 • 20 marca 2020 07:54

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego realizacji zadania pn.: "Rozbiórka komina weglowego przy budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/20

 • 19 marca 2020 07:21

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Łańcut urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób, które wybudowały te urządzenia z własnych środków

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/20

 • 17 marca 2020 14:57

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia cen jednostkowych uzbrojenia terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przejmowane od Inwestorów na majątek Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 28/20

 • 04 marca 2020 14:40

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 22/2020

 • 04 marca 2020 14:34

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr karty GEZ 66/1712 66/1712 drewnianego domu nr 497, na działce nr ewid. 1068 położonej w Wysokiej, Gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 170/19

 • 25 lutego 2020 14:40

Zarządzenie Nr 170/219 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2029 r.

w sprawie ustalenia Zasad Kontroli Zarządczej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 08/20

 • 10 lutego 2020 07:30

Zarządzenie Nr 08/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 03/20

 • 29 stycznia 2020 12:48

Zarządzenie Nr 03/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 stycznia  2020 r.

w sprawie ustanenia stawki czynszu za 1 mw lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 173/2019

 • 18 grudnia 2019 14:44

Zarządzenie Nr 173/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 172/2019

 • 18 grudnia 2019 14:43

Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 162/19

 • 11 grudnia 2019 07:21

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 154/19

 • 05 listopada 2019 13:48

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/19

 • 05 listopada 2019 13:45

Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 142/19

 • 23 października 2019 15:05

Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 139/19

 • 21 października 2019 08:07

Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130/19

 • 04 października 2019 14:47

Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/2019

 • 04 października 2019 14:44

Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za zuzycie wody, odprowadzanie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowaych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/19

 • 19 sierpnia 2019 14:17

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej stanowiącego mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/19

 • 29 lipca 2019 09:26

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 226/1712 piwnicy w zespole folwarcznym, poł. na działce nr ewid. 2110/20 w Kraczkowej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/2019

 • 28 czerwca 2019 14:28

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/19

 • 07 czerwca 2019 14:32

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 96/1712 domu nr 464, na działce nr ewid. 1154/5 położonej w Rogóżnie, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/19

 • 13 maja 2019 09:41

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/19

 • 13 maja 2019 09:38

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 48/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmienione Zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 11 kwietnia o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: Przebudowę drogi wewnętrznej  na dz. 1796 "Bartkowa Górka" w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58/19

 • 13 maja 2019 09:35

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniu: pn.: "Wykonanie sanitariatów w parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/19

 • 13 maja 2019 09:32

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej umieszczenia reklamy na ścianie budynku Domu Społecznego w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/19

 • 13 maja 2019 09:28

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania  komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 51/19

 • 13 maja 2019 09:24

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarzadzenie Nr 48/19 z dnia o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 1796 "Bartkowa Górka" w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/19

 • 13 maja 2019 09:15

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 47/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi wewnętrznej "Wojnówka" na dz. 617, 729 w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 49/2019

 • 13 maja 2019 09:12

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2019 Wójta Gminy łańcut z dnia 19 marca 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/19

 • 12 maja 2019 21:20

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 1796 "Bartkowa Górka" w Kosinie

Przejdź do wpisu
Powrót