Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 140/19

 • 25 marca 2020 08:00

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu "Budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Gminie Łańcut" - boisko Sonina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 138/19

 • 25 marca 2020 07:53

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 137/19

 • 25 marca 2020 07:47

Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowę drogi gminnej publicznej  nr 109871R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 136/19

 • 25 marca 2020 07:23

Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut nsa 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/19

 • 24 marca 2020 14:51

Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/19

 • 24 marca 2020 14:42

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/19

 • 24 marca 2020 14:36

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do uzyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/19

 • 24 marca 2020 14:28

Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 128/19

 • 24 marca 2020 13:15

Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/19

 • 24 marca 2020 13:12

Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/19

 • 24 marca 2020 13:09

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/19

 • 24 marca 2020 13:06

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę z montażem energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED przy drodze wojewódzkiej nr 877 w miejscowościach Albigowa i Wysoka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/18

 • 24 marca 2020 12:58

Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa na cele prowadzenia Przedszkola Publicznego"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/19

 • 24 marca 2020 12:55

Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule "zaprojektuj-zbuduj" w zakresie budowy budynku przedszkola publicznego w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie Nr 122/19

 • 24 marca 2020 12:51

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/19

 • 24 marca 2020 12:47

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do uzyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/19

 • 24 marca 2020 12:43

Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/19

 • 24 marca 2020 12:35

Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/19

 • 24 marca 2020 12:31

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/19

 • 24 marca 2020 12:15

Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/19

 • 24 marca 2020 12:09

Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115/19

 • 24 marca 2020 11:56

Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/19

 • 24 marca 2020 11:52

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/19

 • 24 marca 2020 11:49

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łąńcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/19

 • 24 marca 2020 11:46

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/19

 • 24 marca 2020 11:43

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/19

 • 24 marca 2020 11:39

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 105/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa na cele prowadzenia przedszkola publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/19

 • 24 marca 2020 11:25

Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia21 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/19

 • 24 marca 2020 11:22

Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/32, 358/33 w sołectwie Głuchów, stanowiacych mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2019

 • 24 marca 2020 11:17

Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 94/2019 Wójta Gminy łańcut z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/19

 • 24 marca 2020 11:02

Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa na cele prowadzenia przedszkola publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/19

 • 24 marca 2020 10:51

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/19

 • 24 marca 2020 10:48

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/19

 • 24 marca 2020 10:43

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12sierpnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 98/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/2019

 • 24 marca 2020 10:24

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: KREATYWNA ZABAWA - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego realizowanym w Przedszkolu publicznym w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2019

 • 24 marca 2020 10:20

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/2019

 • 24 marca 2020 10:15

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowe obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/19

 • 20 marca 2020 14:38

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/19

 • 20 marca 2020 14:19

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/19

 • 20 marca 2020 14:14

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie powolania komisji odbioru końcowego realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w gminie Łańcut - 2019 R"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/19

 • 20 marca 2020 14:11

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2019

 • 20 marca 2020 14:06

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/19

 • 20 marca 2020 14:00

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzedu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/19

 • 20 marca 2020 13:56

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/19

 • 20 marca 2020 13:52

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,64 KWP na dachu budynku stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/19

 • 20 marca 2020 13:43

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kraczkowa, Sonina, Rogóżno i Wysoka na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/19

 • 20 marca 2020 13:36

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu słuzbowego Urzędu Gminy Łańcut marki Nissan Qashqai

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/19

 • 20 marca 2020 13:33

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu użytkowania samochodów słuzbowych Urzędu Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/19

 • 20 marca 2020 13:12

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/19

 • 20 marca 2020 13:07

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2019 rok

Przejdź do wpisu
Powrót