Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 133/20

 • 27 stycznia 2021 10:10

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokosci czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobui Gminy Łańcut w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 137/20

 • 27 stycznia 2021 10:13

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 138/20

 • 27 stycznia 2021 10:16

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 141/20

 • 27 stycznia 2021 10:19

Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1mpowierzchni uzytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiacych mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 142/20

 • 27 stycznia 2021 10:21

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 143/20

 • 27 stycznia 2021 10:24

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 45,20 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 144/20

 • 27 stycznia 2021 10:31

Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 54,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 145/20

 • 27 stycznia 2021 10:33

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 146/20

 • 27 stycznia 2021 11:11

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/20

 • 27 stycznia 2021 11:13

Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 90,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/20

 • 27 stycznia 2021 11:16

Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 46,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/20

 • 27 stycznia 2021 11:20

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,90 m2 położonego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 152/20

 • 27 stycznia 2021 11:26

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/20

 • 27 stycznia 2021 11:32

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 154/20

 • 27 stycznia 2021 11:42

Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 155/20

 • 27 stycznia 2021 11:47

Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w zespole szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/2020

 • 27 stycznia 2021 11:50

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Sonienie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 157/2020

 • 27 stycznia 2021 11:52

Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 158/20

 • 27 stycznia 2021 12:03

Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 159/20

 • 27 stycznia 2021 12:24

Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 160/20

 • 27 stycznia 2021 12:46

Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elktronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Kosinie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/2020

 • 27 stycznia 2021 12:54

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 162/20

 • 27 stycznia 2021 12:59

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub , a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 164/20

 • 27 stycznia 2021 13:06

Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o mozliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 165/20

 • 27 stycznia 2021 13:17

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 358/17, 358/18, 358/22 położonych w sołectwie Głuchów, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 171/20

 • 27 stycznia 2021 13:25

Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 172/20

 • 27 stycznia 2021 13:45

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/2020

 • 27 stycznia 2021 07:50

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/2020

 • 27 stycznia 2021 08:24

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2020

 • 27 stycznia 2021 08:28

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/20

 • 27 stycznia 2021 08:41

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2020

 • 27 stycznia 2021 08:47

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Łańcut w warunkach zewnetrznego zagrożenia biezpieczeństwa państwa w czasie wojny

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 119/2020

 • 27 stycznia 2021 08:51

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powłania Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/2020

 • 27 stycznia 2021 08:56

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/20

 • 27 stycznia 2021 09:04

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/20

 • 26 stycznia 2021 08:20

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie pdwołania alarmu przeciwpowodziowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/20

 • 26 stycznia 2021 08:23

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/20

 • 26 stycznia 2021 08:26

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania gminnej komisji dla ustalenia zakresu szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/20

 • 26 stycznia 2021 08:29

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania gminnej komisji do szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/20

 • 26 stycznia 2021 08:33

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/20

 • 26 stycznia 2021 08:38

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut w miesiącu lipcu 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/20

 • 26 stycznia 2021 10:36

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/20

 • 26 stycznia 2021 10:53

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/20

 • 26 stycznia 2021 13:28

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/20

 • 26 stycznia 2021 13:31

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 74,90 m2 położonego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 104/20

 • 26 stycznia 2021 13:37

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 45,20 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/20

 • 26 stycznia 2021 14:14

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/20

 • 26 stycznia 2021 14:28

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 90,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/20

 • 26 stycznia 2021 14:33

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 54,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/20

 • 26 stycznia 2021 14:40

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej 

Przejdź do wpisu