Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 122/18

 • 29 kwietnia 2019 14:47

Zarządzenie Nr 122/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2018/2019

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/18

 • 29 kwietnia 2019 14:46

Zarządzenie Nr 121/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sonina i Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/18

 • 29 kwietnia 2019 14:44

Zarządzenie Nr 120/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: Przebudowa budynku Zespołu szkół w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

zarządzenie Nr 119/18

 • 29 kwietnia 2019 14:42

Zarządzenie Nr 119/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawe pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni TIK i przyrodniczych w ramach projektu INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/18

 • 29 kwietnia 2019 14:39

Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie sprzedaży używanych tabletów multimedialnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/18

 • 29 kwietnia 2019 14:38

Zarządzenie Nr 116/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 1383, 1480 cz. 1484 we wsi Rogóżno

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/18

 • 29 kwietnia 2019 14:34

Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu  pn.: "Budowa obiektu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głuchów"

Przejdź do wpisu

zarządzenie Nr 115/18

 • 29 kwietnia 2019 14:24

Zarządzenie Nr 115/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/18

 • 29 kwietnia 2019 14:21

Zarządzenie Nr 114/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego realizacji zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 10 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/18

 • 29 kwietnia 2019 14:19

Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/18

 • 29 kwietnia 2019 14:17

Zarządzenie Nr 112/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje dla nauczycieli szkół podstawowych  na terenie Gminy Łańcut w ramach projektu INTERAKTYWNI -KOMPETENTNI - PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/18

 • 29 kwietnia 2019 14:12

Zarządzenie Nr 111/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru częściowego realizacji zadania pn.: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 10 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/18

 • 29 kwietnia 2019 14:09

Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/18

 • 29 kwietnia 2019 14:08

Zarządzenie Nr 109/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/18

 • 29 kwietnia 2019 14:06

Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/18

 • 29 kwietnia 2019 14:04

Zarządzenie Nr 107/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łańcut w okresie od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/18

 • 29 kwietnia 2019 14:00

Zarządzenie Nr 106/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3900000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/18

 • 29 kwietnia 2019 13:57

Zarządzenie Nr 105/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/18

 • 29 kwietnia 2019 13:54

Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/18

 • 29 kwietnia 2019 13:53

Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/18

 • 29 kwietnia 2019 13:49

Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/18

 • 29 kwietnia 2019 13:47

Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego realizacji zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Ośrodka Kultury w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/18

 • 29 kwietnia 2019 13:40

Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego realizacji zadania pn.: budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wysoka droga "Ziajówka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/18

 • 29 kwietnia 2019 13:38

Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do pól w msc. Albigowa i Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/18

 • 29 kwietnia 2019 13:35

Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi "Okop" w msc. Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/18

 • 29 kwietnia 2019 13:33

Zarządzenie Nr 97/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego realizacji zadania pn.: Roboty budowlane w budynku byłego internatu w msc. Wysoka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/18

 • 29 kwietnia 2019 13:30

Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/18

 • 29 kwietnia 2019 13:08

Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/18

 • 29 kwietnia 2019 12:34

Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/18

 • 29 kwietnia 2019 12:32

Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/18

 • 29 kwietnia 2019 12:30

Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/18

 • 29 kwietnia 2019 12:28

Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/18

 • 29 kwietnia 2019 12:26

Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/18

 • 29 kwietnia 2019 12:24

Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia na: termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/18

 • 29 kwietnia 2019 12:21

Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/18

 • 29 kwietnia 2019 12:14

Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru częściowego realizacji zadania pn.: "Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych dla 10 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83/18

 • 29 kwietnia 2019 11:48

Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 r 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/18

 • 29 kwietnia 2019 11:45

Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/18

 • 29 kwietnia 2019 11:40

Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 522/11 we wsi Głuchów, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/18

 • 29 kwietnia 2019 11:33

Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sonina i Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/18

 • 29 kwietnia 2019 11:31

Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 936/1, 936/2 kompleks we wsi Sonina, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/18

 • 29 kwietnia 2019 11:27

Zarządzenie Nr 78/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych wewnetrznych w miejscowości Kraczkowa i Wysoka - Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/18

 • 29 kwietnia 2019 11:25

Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kosina i Głuchów - Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/18

 • 29 kwietnia 2019 11:22

Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie powołania czonków Rady Seniorów Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/18

 • 29 kwietnia 2019 11:20

Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/18

 • 29 kwietnia 2019 11:19

Zarządzenie Nr 74/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1112/7 we wsi Sonina, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 73/18

 • 29 kwietnia 2019 11:16

Zarządzenie Nr 73/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniaq o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Albigowa i Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/18

 • 29 kwietnia 2019 11:14

Zarządzenie Nr 72/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę obiektu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/18

 • 29 kwietnia 2019 11:12

Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2018 rok 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/18

 • 29 kwietnia 2019 11:10

Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie wieloletniego najmu lokali użytkowych w Domu Społecznym w miejscowości Kosina będącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu
Powrót