Menu Podmiotowe menu ikonka

113/15

 • 17 grudnia 2015 09:07

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprrzedaży w drodze przetargu

Przejdź do wpisu

112/15

 • 17 grudnia 2015 09:03

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 r.

Przejdź do wpisu

111/15

 • 17 grudnia 2015 09:02

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Nadbudowa oraz przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

110/15

 • 17 grudnia 2015 08:53

Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie najmu lokalu uzytkowego w budynku Domu Społecznego w Kosinie będącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

109/15

 • 17 grudnia 2015 08:50

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cierpisz i Wysoka będących własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

108/15

 • 17 grudnia 2015 08:33

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

96/15

 • 17 grudnia 2015 08:22

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia  2015 r.

w sprawie

Przejdź do wpisu

95/15

 • 17 grudnia 2015 08:20

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia  2015 r.

w sprawie

Przejdź do wpisu

106/15

 • 17 grudnia 2015 08:17

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad zbywania drewna pozyskiwanego z nieruchomości będących własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

105/15

 • 16 grudnia 2015 14:36

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109879R Rogóżno - od E4 do jeziora "Cesin" w km 0+730-1+630 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

104/15

 • 16 grudnia 2015 14:26

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie  zmian w budżecie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

103/15

 • 15 grudnia 2015 14:17

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji i przekazania przejęcia nieruchomości położonej w Kosinie nr dz. 2521/1 zabudowanej budynkiem nr 249

Przejdź do wpisu

102/15

 • 15 grudnia 2015 14:03

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

101/15

 • 15 grudnia 2015 13:51

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łańcut w okresie od 1.11.2015 do 31.12.2016

Przejdź do wpisu

100/15

 • 15 grudnia 2015 13:48

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

99/15

 • 15 grudnia 2015 13:45

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej "Droga dojazdowa do placu zabaw" km 0+000-0+363 w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

98/15

 • 15 grudnia 2015 13:38

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

97/15

 • 15 grudnia 2015 13:19

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. "Przebudowa drogi "Koło sklepu dz. nr ewid. 834/1, 834/2 w Soninie w km 0+000-0+970

Przejdź do wpisu

94/15

 • 15 grudnia 2015 13:15

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut z siedzibą w Wysokiej

Przejdź do wpisu

92/15

 • 15 grudnia 2015 13:00

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

91/15

 • 15 grudnia 2015 12:52

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 r.

Przejdź do wpisu

90/15

 • 15 grudnia 2015 12:49

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowy drogi wewnętrznej Cierpisz-Maciejówka km 0+000-km 0+245 w miejscowości Cierpisz Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

89/15

 • 15 grudnia 2015 12:43

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. "Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych dla wyżej wymienionych instalacji w budynku Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

88/15

 • 15 grudnia 2015 12:39

Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wysoka 49 będącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

87/15

 • 15 grudnia 2015 12:29

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

86/15

 • 15 grudnia 2015 12:27

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

85/15

 • 15 grudnia 2015 12:25

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Przejdź do wpisu

84/15

 • 15 grudnia 2015 12:18

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

83/15

 • 15 grudnia 2015 12:15

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

82/15

 • 15 grudnia 2015 12:12

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

81/15

 • 15 grudnia 2015 12:08

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2091 we wsi Wysoka, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

80/15

 • 15 grudnia 2015 12:06

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kosina będącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

79/15

 • 15 grudnia 2015 11:49

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej "Droga dojazdowa do Placu zabaw" w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

78/15

 • 15 grudnia 2015 11:44

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

77/15

 • 15 grudnia 2015 11:42

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

76/15

 • 15 grudnia 2015 11:38

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 r.

Przejdź do wpisu

75/15

 • 15 grudnia 2015 11:34

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

74/15

 • 15 grudnia 2015 11:32

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 r.

Przejdź do wpisu

73/15

 • 15 grudnia 2015 11:30

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. Przebudowa drogi publicznej nr 109877 R Kosina przez wieś Poselska w km 0+158,35 do km 1+155,00

Przejdź do wpisu

72/15

 • 15 grudnia 2015 11:26

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 988/3 we wsi Rogóżno, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

71/15

 • 15 grudnia 2015 11:24

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

70/15

 • 15 grudnia 2015 11:17

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia czerwca 2015 r.

w sprawie

Przejdź do wpisu

69/15

 • 15 grudnia 2015 11:15

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad zbywania drewna pozyskiwanego z nieruchomości będących własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

68/2015

 • 15 grudnia 2015 11:13

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej Linia w Głuchowie

Przejdź do wpisu

67/15

 • 15 grudnia 2015 11:09

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajkącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

66/15

 • 15 grudnia 2015 11:06

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty uzupełniające na zadaniu pn. Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie

Przejdź do wpisu

65/15

 • 15 grudnia 2015 11:03

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

64/15

 • 15 grudnia 2015 11:01

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej "Linia" w Głuchowie km 0+000-0+991

Przejdź do wpisu

63/15

 • 15 grudnia 2015 10:57

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

62/15

 • 15 grudnia 2015 10:53

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu