Menu Podmiotowe menu ikonka

101/2016

 • 26 września 2017 08:43

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wyłączenia z gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr ewid. 3514, połozonej w Kosinie nr bud. 225, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

100/16

 • 26 września 2017 08:37

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 125/1712 nie istniejącego drewnianego domu, na dz. nr ewid. 3374/5 (numer działki w Gminnej Ewidencji Zabytków 3347/2) połozonej w Kosinie nr bud. 77, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

99/2016

 • 26 września 2017 08:32

Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

98/2016

 • 26 września 2017 08:30

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyłaczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 216/1712 nie istniejącej drewnianej kuźni w zespole domu nr 156, na działce nr ewid. 1587/2 położonej w Kraczkowej, Gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

97/2016

 • 26 września 2017 08:25

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 230/1712 nie istniejącego drewnianego domu, na dz. nr ew. 1957/3 (nr bud. 1056) położonej w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

96/2016

 • 26 września 2017 08:20

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. "Przebudowa drogi "Do wsi" dz. nr ewid. 2512/2, 2678, 3502 w m. Kosina

Przejdź do wpisu

95/2016

 • 26 września 2017 08:14

Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

94/2016

 • 26 września 2017 08:11

Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

93/2016

 • 26 września 2017 08:09

Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

92/2016

 • 26 września 2017 08:03

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom"

Przejdź do wpisu

91/2016

 • 26 września 2017 08:00

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej "Na lotnisko" dz. nr 2492 w m. Kosina

Przejdź do wpisu

90/2016

 • 26 września 2017 07:51

Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

89/2016

 • 26 września 2017 07:33

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

88/2016

 • 26 września 2017 07:31

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego ds. Lokalnego Programy Rewitalizacji

Przejdź do wpisu

87/2016

 • 26 września 2017 07:29

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przejdź do wpisu

85/2016

 • 26 września 2017 07:27

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

84/2016

 • 26 września 2017 07:25

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

83/2016

 • 25 września 2017 16:17

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

82/2016

 • 25 września 2017 16:14

Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

81/2016

 • 25 września 2017 16:12

Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Łańcut w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Przejdź do wpisu

80/2016

 • 25 września 2017 16:05

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniu: pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działce nr 729

Przejdź do wpisu

79/2016

 • 25 września 2017 15:56

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia posttepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

78/2016

 • 25 września 2017 15:50

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 2352 we wsi Sonina, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

77/2016

 • 25 września 2017 15:44

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

76/2016

 • 25 września 2017 15:39

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie wyłączenia z gminnejEwidencji Zabytków karty adresowej nr 4/1712 domu murowanego, nr 5/1712 stodoły drewnianej i nr 7/1712 stajni murowanej, na działce nr ewid. 646 połozonych w Wysokiej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

75/2016

 • 25 września 2017 15:33

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi "Do wsi" w Kosinie

Przejdź do wpisu

74/2016

 • 25 września 2017 15:29

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

73/2016

 • 25 września 2017 14:47

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

72/2016

 • 25 września 2017 14:43

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

71/2016

 • 25 września 2017 14:35

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

70/2016

 • 25 września 2017 14:33

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

69/2016

 • 20 września 2017 14:04

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wykrywania i alarmowania w ramach treningu wojewódzkiego oraz kompleksowego wojewódzkiego ćwiczenia obrony cywilnej pk. "BIESZCZADY 2016"

Przejdź do wpisu

68/2016

 • 20 września 2017 14:00

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej "Na lotnisko" w m. Kosina

Przejdź do wpisu

67/2016

 • 20 września 2017 13:52

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2016 r.

Przejdź do wpisu

66/2016

 • 20 września 2017 13:45

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 r.

Przejdź do wpisu

65/2016

 • 20 września 2017 13:38

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016

Przejdź do wpisu

64/2016

 • 20 września 2017 13:35

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 sirpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu: pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109877R Kosina przez wieś "Poselska"

Przejdź do wpisu

63A/2016

 • 20 września 2017 13:30

Zarządzenie Nr 63A/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

63/2016

 • 20 września 2017 13:22

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sirpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę drogi Gminnej Publicznej "Działy wschodnie" w miejscowościach Kraczkowa i Cierpisz"

Przejdź do wpisu

62/2016

 • 20 września 2017 12:58

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sirpnia 2016 r.

w sprawie procedury przygotowania i realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

61/2016

 • 20 września 2017 12:54

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sirpnia 2016 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

60/2016

 • 20 września 2017 12:49

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sirpnia 2016 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kosinie

Przejdź do wpisu

59/2016

 • 20 września 2017 12:47

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sirpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

58/2016

 • 20 września 2017 12:42

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

57/2016

 • 20 września 2017 12:38

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 222/1712 drewnianego budynku mieszkalnego, na działce nr ew. 2168 (nr bud. 860) położonego w Kraczkowej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

56/2016

 • 20 września 2017 12:29

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

55/2016

 • 20 września 2017 12:19

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnychdla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

53/2016

 • 20 września 2017 12:11

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support-HNS) w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

52/2016

 • 20 września 2017 11:30

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

51/2016

 • 20 września 2017 11:20

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu