Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 102/17

 • 30 listopada 2017 16:22

Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecei Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/17

 • 30 listopada 2017 16:21

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/17

 • 30 listopada 2017 16:20

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/17

 • 30 listopada 2017 16:19

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przejęcia od Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka pomieszczeń znajdujących się w budynku szkolnym "mniejszym" w Handzlówce wykorzystywanych na prowadzenie działalności oświatowej - Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce w związku z zakończeniem umowy dzierżawy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/17

 • 30 listopada 2017 16:16

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/17

 • 30 listopada 2017 16:14

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości strat powstałych na działce nr 24228 w m. Sonina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/17

 • 30 listopada 2017 16:12

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/17

 • 30 listopada 2017 16:12

Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/17

 • 30 listopada 2017 16:09

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/17

 • 30 listopada 2017 16:08

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/17

 • 30 listopada 2017 16:07

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/17

 • 30 listopada 2017 16:05

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: "Termomodernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Handzlówka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/17

 • 30 listopada 2017 16:02

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa sieci teletechnicznej na terenie szkoły w Handzlówce"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/17

 • 30 listopada 2017 15:59

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na dz. 773 w km 0+060-0+405 w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/17

 • 30 listopada 2017 15:56

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/17

 • 30 listopada 2017 15:55

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83/17

 • 30 listopada 2017 15:53

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót uzupełniających na zadaniu pn.: "Przebudowa i remont oraz wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/17

 • 30 listopada 2017 15:51

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/17

 • 30 listopada 2017 15:50

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/17

 • 30 listopada 2017 15:49

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyłączenie z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 247/1712 Szkoły-Gimnazjum, na dziełce nr ewid. 1089/3 połozonej w Handzlówce, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/17

 • 30 listopada 2017 15:47

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 260/1712 murowanej kapliczki, na działce nr ewid. 261 położonej w Wysokiej, Gmina łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/17

 • 30 listopada 2017 15:44

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/17

 • 30 listopada 2017 15:43

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/17

 • 30 listopada 2017 15:42

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/17

 • 30 listopada 2017 15:41

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/17

 • 30 listopada 2017 15:40

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/17

 • 30 listopada 2017 15:38

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/17

 • 30 listopada 2017 15:37

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/17

 • 30 listopada 2017 15:37

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/17

 • 30 listopada 2017 15:35

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/17

 • 30 listopada 2017 15:34

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/17

 • 30 listopada 2017 15:33

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64/17

 • 30 listopada 2017 15:27

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63/17

 • 30 listopada 2017 14:59

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecei Gminy Łańcut na 2017 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/17

 • 30 listopada 2017 14:58

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/17

 • 30 listopada 2017 14:55

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59/17

 • 30 listopada 2017 14:54

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/13 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 października 2013 r. dotyczącego organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58/17

 • 30 listopada 2017 14:48

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57/17

 • 30 listopada 2017 14:43

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 1480, cz. 1484, cz. 1486 we wsi Rogóżno, stanowiących mienei komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/17

 • 30 listopada 2017 14:38

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania i przeprowadzenia  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/17

 • 30 listopada 2017 14:32

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 241/2 we wsi Cierpisz, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/17

 • 30 listopada 2017 14:29

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierzawę działki nr 4572/2 we wsi Kraczkowa, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/17

 • 30 listopada 2017 14:07

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr cz. 356/3, cz. 358/2, 358/4, cz. 362/8, 362/27 we wsi Głuchów, stanowiących mienie komunalne gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/17

 • 30 listopada 2017 14:02

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 51/17

 • 30 listopada 2017 13:59

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2017 r. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/17

 • 30 listopada 2017 13:58

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 49/17

 • 30 listopada 2017 13:56

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i nadbudowę budynku Ośrodka Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/17

 • 30 listopada 2017 13:52

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 203/1712 nie istniejącej wiaty (suszarni), w Zespole Fabryki Drenów Samorządu Wsi Albigowa, na działce nr ewid. 1536/3 położonej w Albigowej, nr bud. 379, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47/17

 • 30 listopada 2017 13:44

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 76/1712 nie istniejącego drewnianego domu, na działce nr ewid. 1250/3 (numer działki w Gminnej Ewidencji Zabytków 1250/2/), położonej w Wysokiej, nr bud. 351, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/17

 • 30 listopada 2017 13:41

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 65/1712 nie istniejącego drewnianego domu, na działce nr ewid. 1118/1,  położonej w Wysokiej, nr bud. 443, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu