Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 51/18

 • 15 maja 2018 14:04

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 maja 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 83/1712 drewnianego budynku mieszkalnego nr 204, poł. na działce nr ewid. 1764 w Wysokiej Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34/18

 • 18 kwietnia 2018 13:57

Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Dóbr Kultury - Ewidencji Archeologii karty adresowej nr 249/1712

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/15

 • 15 marca 2018 07:52

Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/18

 • 06 marca 2018 11:15

Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 3156 we wsi Wysoka, stanowiącej minie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19/18

 • 06 marca 2018 11:12

Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 241/2 we wsi Cierpisz, nr 919 we wsi Głuchów, nr 1541 we wsi Sonina, nr 1969, 1970 kompleks; 2086/2 we wsi Wysoka, stanowiących mienie komunalne gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 15/18

 • 06 marca 2018 11:05

Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kosina i Głuchów - Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/18

 • 06 marca 2018 11:02

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/18

 • 06 marca 2018 10:59

Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 522/11 we wsi Głuchów, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/18

 • 06 marca 2018 10:56

Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 522/3 we wsi Głuchów, stanowiącej niemie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/18

 • 06 marca 2018 10:51

Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki  nr 1652/1 we wsi Albigowa, stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/18

 • 06 marca 2018 10:49

Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie procedury przygotowania i realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Gmine Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 8/18

 • 06 marca 2018 10:46

Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 7/18

 • 02 marca 2018 14:47

Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia cen jednostkowych uzbrojenia terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przejmowane od Inwestorów na majatek Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/18

 • 02 marca 2018 14:45

Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Łańcut urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób, które wybudowały te urządzenia z własnych środków

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 5/18

 • 02 marca 2018 14:41

Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie obniżenia stawek czynszu dla lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetów rehabilitacji w budynkach Ośrodków Zdrowia w Albigowej, Kosinie i Kraczkowej, będących własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3/18

 • 02 marca 2018 14:16

Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/18

 • 02 marca 2018 14:06

Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/18

 • 02 marca 2018 14:03

Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/17

 • 08 stycznia 2018 10:04

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegowego na zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego bez wyposażena ruchomego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 139/17

 • 08 stycznia 2018 09:54

Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi "Do wsi" w m. Kosina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 138/17

 • 08 stycznia 2018 09:52

Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi "Ślebodówka" dz. nr ewid.1224 w m. Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/17

 • 08 stycznia 2018 09:45

Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych , wewnetrznych i chodników na terenie gminy Łańcut w sezonie 2017/2018

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/17

 • 08 stycznia 2018 09:42

Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego  modernizacji obiektów objetych lokalnym programem rewitalizacji dla gminy Łańcut na lata 2016-2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/17

 • 08 stycznia 2018 09:34

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniu: pn. "Budowa drogi gminnej publicznej "Działy wschodnie" wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kraczkowa i Cierpisz, na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/17

 • 08 stycznia 2018 09:23

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych na drogach wewnętrznych w msc. Rogóżno, Kosina, Sonina, Wysoka przez firmę Lewandpol Łańcut Sp. z o.o. celem poprawy stanu dróg dojazdowych do farmy wiatrowej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/17

 • 08 stycznia 2018 09:13

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków gminnych dla poprawy ich efektywności energetycznej - etap II

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/17

 • 08 stycznia 2018 09:08

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków gminnych dla poprawy ich efektywności energetycznej - Etap II

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/17

 • 30 listopada 2017 17:59

Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniach inwestycyjnych: Rozbudowa dróg gminnych publicznych Nr 109867 R - Sonina przez wieś „Graniczna" i 109869 R -Sonina koło szkoły w miejscowościach Sonina i Głuchów w gminie Łańcut oraz w m. Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, Rozbudowa dróg gminnych publicznych Nr 109867 R - Sonina przez wieś „Graniczna" i 109869 R -Sonina koło szkoły w miejscowościach Sonina i Głuchów w gminie Łańcut oraz w m. Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - przebudowa sieci gazowej, elektrycznej i oświetlenia oraz teletechnicznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130/17

 • 30 listopada 2017 17:50

Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wieloletniego najmu lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w miejscowościach Albigowa, Kosina i Kraczkowa będących własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/17

 • 30 listopada 2017 17:48

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/17

 • 30 listopada 2017 17:44

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na działce nr 3258 m. Albigowa (Księże) km 0+240-0+550"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/17

 • 30 listopada 2017 17:39

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie ustalenia standardu utrzymania nawierzchni chodników przy drogach wojewódzkich

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/17

 • 30 listopada 2017 17:37

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 268/1712 bramy wjazdowej w ogrodzeniu w skrzydle północnym (zgodnie z decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków z dnia 29.10.2004 r., nr rejestru A-100) połozonej na działce nr ewid. 80/2 w Albigowej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/17

 • 30 listopada 2017 17:34

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 267/1712 budynku na rzepak i opał (zgodnie z decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków z dnia 29.10.2004 r. nr rejestru A-100) położonego na dz. nr ewid. 80/2 w Albigowej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/17

 • 30 listopada 2017 17:30

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 269/1712 alei i szpalerów drzew otaczających zespól folwarczny (zgodnie z decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków z dnia 23.06.2006, nr rejestru A-143) położonych na działkach nr ewid. 76 i 80/2 w Albigowej, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/17

 • 30 listopada 2017 17:22

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr cz. 873, 2519/5 we wsi Albigowa, nr cz. 356/5, cz. 1041/2, 1041/3, 10/41/5 we wsi Głuchów, nr cz. 891 we wsi Handzlówka, nr 69, 217, 580 we wsi Kosina, nr 1644/3, 1667, 2238 we wsi Sonina stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/17

 • 30 listopada 2017 17:15

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 4591/2, cz. 4604/12 i cz. 4604/20 we wsi Kraczkowa oraz nr cz. 3156, 1547/2, 2213 we wsi Wysoka, stanowiących mienie komunalne gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/17

 • 30 listopada 2017 17:10

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 1488, cz. 1490, 1492, 1494/3, 732, 988/2 we wsi Rogóżno, stanowiących mienie komunalne gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/17

 • 30 listopada 2017 17:04

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/17

 • 30 listopada 2017 16:43

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie wyłączena z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr 38/1712 domu, na działce nr ewid 832, połozonej w Soninie, nr bud. 403, Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/17

 • 30 listopada 2017 16:41

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/17

 • 30 listopada 2017 16:40

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/17

 • 30 listopada 2017 16:38

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie łańcut - część I"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/17

 • 30 listopada 2017 16:36

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - część III

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/17

 • 30 listopada 2017 16:34

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2017 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/17

 • 30 listopada 2017 16:33

Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/17

 • 30 listopada 2017 16:30

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - część II"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/17

 • 30 listopada 2017 16:28

Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie wystapienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/17

 • 30 listopada 2017 16:26

Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/17

 • 30 listopada 2017 16:25

Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/16 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 listopada 2016 r. dotyczącego zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gmine Łańcut

Przejdź do wpisu