Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 123/2014

  • 22 stycznia 2015 07:49

Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/2014

  • 22 stycznia 2015 07:47

Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/2014

  • 22 stycznia 2015 07:44

Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komuunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/2014

  • 22 stycznia 2015 07:41

Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia kotłowni w budynku Administracyjnym Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/2014

  • 22 stycznia 2015 07:37

Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie umożenia należności pieniężnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2014

  • 22 stycznia 2015 07:35

Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. Przebudowa drogi wewnętrznej "OKOP" w Handzlówce

Przejdź do wpisu