Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 123/2014

 • 22 stycznia 2015 07:49

Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/2014

 • 22 stycznia 2015 07:47

Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/2014

 • 22 stycznia 2015 07:44

Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komuunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/2014

 • 22 stycznia 2015 07:41

Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia kotłowni w budynku Administracyjnym Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/2014

 • 22 stycznia 2015 07:37

Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie umożenia należności pieniężnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2014

 • 22 stycznia 2015 07:35

Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn. Przebudowa drogi wewnętrznej "OKOP" w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/2014

 • 22 stycznia 2015 07:27

Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2014/2015"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2014

 • 22 stycznia 2015 07:22

Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru  końcowego robót na zadaniach pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109851 R Kraczkowa - Działy Zachodnie w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115/2014

 • 22 stycznia 2015 07:18

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek we wsi Sonina, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2014

 • 21 stycznia 2015 13:20

Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/2014

 • 21 stycznia 2015 13:15

Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/2014

 • 21 stycznia 2015 13:05

Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2014

 • 21 stycznia 2015 12:52

Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2014

 • 21 stycznia 2015 10:31

Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/2014

 • 21 stycznia 2015 10:09

Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/2014

 • 21 stycznia 2015 10:06

Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2014

 • 21 stycznia 2015 10:04

Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/2014

 • 21 stycznia 2015 10:03

Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 366 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2014

 • 21 stycznia 2015 09:56

Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/2014

 • 21 stycznia 2015 09:53

Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2014

 • 21 stycznia 2015 09:50

Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/2014

 • 21 stycznia 2015 09:44

Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działek nr 362/10, 362/12, 362/16, 362/25 we wsi Głuchów, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/2014

 • 21 stycznia 2015 09:37

Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2014

 • 21 stycznia 2015 09:32

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/2014

 • 21 stycznia 2015 09:26

Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/2014

 • 21 stycznia 2015 09:24

Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna zbywanego we wsi Rogóżno (wyciętego na dz. nr 826/18)

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2014

 • 21 stycznia 2015 09:21

Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2014

 • 21 stycznia 2015 09:18

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/2014

 • 21 stycznia 2015 09:14

Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót na zadaniach pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Kosina i Głuchów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2014

 • 21 stycznia 2015 09:11

Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/2014

 • 20 stycznia 2015 14:47

Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/2014

 • 20 stycznia 2015 14:44

Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/2014

 • 20 stycznia 2015 14:42

Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/2014

 • 16 stycznia 2015 08:15

Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej "Łącznik Malawa II" w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/2014

 • 16 stycznia 2015 08:11

Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie powłania Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych w sołectwach Kosina, Rogóżno, Głuchów i Sonina wskutek przejścia deszczu nawalnego w dniu 9 września 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2014

 • 16 stycznia 2015 08:07

Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie powołania gminnej komisji dla ustalenia szkód wyrządzonych w dniu 9 września 2014 r. przez deszcz nawalny w sołectwach Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2014

 • 16 stycznia 2015 08:03

Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2014

 • 16 stycznia 2015 08:00

Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1077 we wsi Sonina, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/2014

 • 16 stycznia 2015 07:57

Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/2014

 • 16 stycznia 2015 07:53

Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83/2014

 • 16 stycznia 2015 07:50

Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/2014

 • 16 stycznia 2015 07:48

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej "Okop" w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/2014

 • 16 stycznia 2015 07:42

Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/2014

 • 16 stycznia 2015 07:25

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2014

 • 16 stycznia 2015 07:20

Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/2014

 • 15 stycznia 2015 14:47

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2014

 • 15 stycznia 2015 14:37

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych w sołectwie Kraczkowa wskutek przejścia Huraganu w dniu 14 sierpnia 2014 r. w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/2014

 • 15 stycznia 2015 13:56

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania gminnej komisji dla ustalenia szkód wyrządzonych w dniu 14 sierpnia 2014 r. przez huragan w sołectwie Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2014

 • 15 stycznia 2015 13:51

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/2014

 • 15 stycznia 2015 13:47

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu
Powrót