Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 30/2013

 • 10 lipca 2013 10:15

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawieustalenia ceny drewna zbywalnego we wsi Rogóżno (wyciętego wokół stadionu) - teren mienia komunalnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 29/2013

 • 10 lipca 2013 10:13

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie odszkodowania za bezsumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Osrodku Zdrowia w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 28/2013

 • 10 lipca 2013 10:10

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2013

 • 10 lipca 2013 10:07

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie mierników służących monitorowaniu i ocenie realizacji calów i zadań Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 26/2013

 • 10 lipca 2013 10:04

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25/2013

 • 10 lipca 2013 09:59

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji projektu pn. "Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie" współfinansowanego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 24/2013

 • 10 lipca 2013 09:51

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu pn. "Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzezz rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie" współfinansowanego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/2013

 • 10 lipca 2013 09:45

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu pn. "Rozwój bazy oświatowej w Gminie Łańcut poprzez rozbudowę i wyposażenie Zespołu Szkół w Soninie oraz budowę Przedszkola Publicznego w Soninie" współfinansowanego w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 22/2013

 • 10 lipca 2013 09:39

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:36

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2013 r.

w sprawie zbycia mienia ruchomego (drewna) z działki nr 2438/32 w Kosinie i powołania Komisji do przeprowadzenia jego sprzedaży.

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 20/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:30

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 19/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:25

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 rok

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:20

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:16

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Łańcut" realizowanego w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 16/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:11

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Łańcut" współfinansowanego w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 15/2013

 • 18 kwietnia 2013 11:07

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Łańcut" współfinansowanego w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 14/2013

 • 18 kwietnia 2013 10:58

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 13/2013

 • 15 marca 2013 09:47

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 12/2013

 • 15 marca 2013 09:36

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kraczkowa - Ośrodek Zdrowia będący własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 11/2013

 • 15 marca 2013 09:30

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego przez kierowników jednostek organizacyjnych Wójtowi Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 10/2013

 • 15 marca 2013 09:23

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przekazania i przejęcia budynku "byłego" Przedszkola Publicznego w Kraczkowej, Kraczkowa nr 217 położonego na nieruchomości oznaczonej w ewid. gr. nr 1552 na rzecz Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 9/2013

 • 15 marca 2013 09:15

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w roku 2013 oraz kwalifikacji uczestników.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 8/2013

 • 14 marca 2013 11:20

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2013

 • 14 marca 2013 11:08

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 6/2013

 • 14 marca 2013 11:00

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 5/2013

 • 14 marca 2013 10:49

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia cen jednostkowych uzbrojenia terenu w sieci wodno - koanalizacyjne przejmowane od Inwestorów na majątek Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2013

 • 14 marca 2013 10:31

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2013

 • 14 marca 2013 10:22

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie procedury przygotowania i realizacji zamówień publicznych w ramach zadań prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 2/2013

 • 14 marca 2013 10:14

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie najmu basenu kąpielowego wraz z przynależnym terenem oraz budynku socjalnego położonego na działce nr 392/10 w miejscowości Wysoka przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki - Gmina Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2013

 • 14 marca 2013 09:47

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wyszukiwanie, przekształcanie informacji, i za sporządzenie kopi dokumentów lub danych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 86/2012

 • 14 marca 2013 09:37

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wynagrodzenia Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 85/2012

 • 16 stycznia 2013 09:38

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 84/2012

 • 16 stycznia 2013 09:32

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 83/2012

 • 16 stycznia 2013 09:26

Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 82/2012

 • 16 stycznia 2013 08:38

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 81/2012

 • 02 stycznia 2013 09:32

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 80/2012

 • 02 stycznia 2013 09:29

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 79/2012

 • 02 stycznia 2013 09:25

Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 78/2012

 • 02 stycznia 2013 09:19

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie najmu lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w miejscowościach Kosina i Albigowa oraz dzierżawę części działki nr 3262 pod garaż w miejscowości Albigowa będących właśnością Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 77/2012

 • 02 stycznia 2013 09:15

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut za 2012 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 76/2012

 • 02 stycznia 2013 09:12

Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 listopada 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 75/2012

 • 28 grudnia 2012 10:30

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 74/2012

 • 28 grudnia 2012 10:25

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 73/2012

 • 28 grudnia 2012 10:17

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 72/2012

 • 28 grudnia 2012 10:09

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 71/2012

 • 28 grudnia 2012 09:22

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr: 2511 - Sonina, 1449/4 - Wysoka, 3258/4 - Kosina stanowiących mienie komunalne Gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 70/2012

 • 28 grudnia 2012 09:07

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 69/2012

 • 28 grudnia 2012 09:02

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 68/2012

 • 28 grudnia 2012 08:54

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 67/2012

 • 28 grudnia 2012 08:47

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu