Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVI/320/17

  • 16 października 2018 10:48

Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/377/18

  • 16 października 2018 10:44

Uchwała Nr XLII/377/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024

Przejdź do wpisu

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

  • 05 marca 2014 12:01

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2014 r.

Przejdź do wpisu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

  • 11 lutego 2014 07:48

Uchwała Nr XXXVII/359/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032"

 

Przejdź do wpisu

Problemy Alkoholowe

  • 13 stycznia 2014 10:17

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Ochrona Środowiska

  • 13 stycznia 2014 10:13

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przejdź do wpisu

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

  • 22 czerwca 2011 08:44

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochronie Ofiar Przemocy Gminy Łańcut na lata 2011-2013

Przejdź do wpisu
Powrót