Menu Podmiotowe menu ikonka

Postanowienie Nr 38/2020

 • 21 kwietnia 2020 10:30

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Przejdź do wpisu

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 • 01 lipca 2020 15:30

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Stanisław Franczyk
Główny Specjalista
Delegatura w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Zmiana składu OKW

 • 19 czerwca 2020 14:56

Zmiana składu OKW nr 4

Przejdź do wpisu

Materiały szkoleniowe

 • 18 czerwca 2020 14:35

Materiały szkoleniowe dla OKW

Przejdź do wpisu

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • 16 czerwca 2020 09:25

Treść postanowienia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 61/2020

 • 16 czerwca 2020 12:57

Postanowienie Nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie powoalnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

Przejdź do wpisu

Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń do pracy w komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czwerwiec 2020 r.

 • 12 czerwca 2020 14:46

Przejdź do wpisu

Postanowienie 44/2020

 • 09 czerwca 2020 14:20

Postanowienie  Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 czerwca 2020 r. zmianiające postanowienie w sprawie podziału gminy łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Dokumenty do pobrania

 • 08 czerwca 2020 13:58

Dokumenty do pobrania

Przejdź do wpisu

Postanowienie

 • 04 czerwca 2020 12:33

Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020

Przejdź do wpisu

Informacja o kandydatach na prezydenta RP

 • 17 kwietnia 2020 13:50

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przejdź do wpisu

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji oraz terminie losowania.

 • 14 kwietnia 2020 13:26

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące informacji o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 • 10 kwietnia 2020 09:23

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

 • 27 marca 2020 12:22

Postanowienie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Zgłaszanie kandydatów do OKW

 • 27 marca 2020 14:10

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Kalendarz wyborczy

Przejdź do wpisu
Powrót