Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr XXiX/473/21

 • 11 października 2021 12:42

Uchwała Nr XXIX/473/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/472/21

 • 11 października 2021 12:40

Uchwała Nr XXIX/472/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXI/170/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej "Zespół administracyjno-Finansowy Obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/471/21

 • 11 października 2021 12:36

Uchwała Nr XXIX/471/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/470/21

 • 11 października 2021 12:31

Uchwała Nr XXIX/470/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/469/21

 • 11 października 2021 12:28

Uchwała Nr XXIX/469/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/468/21

 • 11 października 2021 12:25

Uchwała Nr XXIX/468/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchów na okres 10 lat od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/467/21

 • 11 października 2021 12:19

Uchwała Nr XXIX/467/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/466/21

 • 11 października 2021 12:13

Uchwała Nr XXIX/466/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/465/21

 • 11 października 2021 12:11

Uchwała Nr XXIX/465/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/464/21

 • 11 października 2021 12:07

Uchwała Nr XXIX/464/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/463/21

 • 11 października 2021 12:04

Uchwała Nr XXIX/463/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/462/21

 • 11 października 2021 11:49

Uchwała Nr XXIX/462/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gmina Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/161/21

 • 11 października 2021 10:42

Uchwała Nr XXIX/461/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/460/21

 • 11 października 2021 10:33

Uchwała Nr XXIX/460/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/459/21

 • 11 października 2021 10:26

Uchwała Nr XXIX/459/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/458/21

 • 11 października 2021 10:21

Uchwała Nr XXIX/458/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/457/21

 • 11 października 2021 10:19

Uchwała Nr XXIX/457/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/456/21

 • 11 października 2021 10:16

Uchwała Nr XXIX/456/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/455/21

 • 11 października 2021 10:13

Uchwała Nr XXIX/455/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gmine łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/454/21

 • 11 października 2021 10:07

Uchwała Nr XXIX/454/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/453/21

 • 11 października 2021 10:00

Uchwała Nr XXIX/453/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX/452/21

 • 11 października 2021 09:53

Uchwała Nr XXIX/452/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/451/21

 • 30 lipca 2021 12:54

Uchwała Nr XXVIII/451/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/450/21

 • 29 lipca 2021 13:15

Uchwała Nr XXVIII/450/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/449/21

 • 29 lipca 2021 13:11

Uchwała Nr XXVIII/449/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/448/21

 • 29 lipca 2021 13:03

Uchwała Nr XXVIII/448/21 Rady Gminy łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/447/21

 • 29 lipca 2021 12:57

Uchwała Nr XXVIII/447/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/446/21

 • 29 lipca 2021 12:51

Uchwała Nr XXVIII/446/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/445/21

 • 29 lipca 2021 12:44

Uchwała Nr XXVIII/445/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego - Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/444/21

 • 29 lipca 2021 12:40

Uchwała Nr XXVIII/444/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/443/21

 • 29 lipca 2021 12:30

Uchwała Nr XXVIII/443/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/326/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/442/21

 • 29 lipca 2021 12:25

Uchwała Nr XXVIII/442/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce na czas nieoznaczony 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/441/21

 • 29 lipca 2021 12:20

Uchwała Nr XXVIII/441/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/440/21

 • 29 lipca 2021 12:08

Uchwała Nr XXVIII/440/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/439/21

 • 29 lipca 2021 12:01

Uchwała Nr XXVIII/439/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/438/21

 • 29 lipca 2021 11:53

Uchwała Nr XXVIII/438/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/437/21

 • 29 lipca 2021 11:40

Uchwała Nr XXVIII/437/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2021 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/436/21

 • 29 lipca 2021 11:33

Uchwała Nr XXVIII/436/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/435/21

 • 29 lipca 2021 11:22

Uchwała Nr XXVIII/435/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/434/21

 • 02 lipca 2021 11:36

Uchwała Nr XXVII/434/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/433/21

 • 02 lipca 2021 11:18

Uchwała Nr XXVII/433/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzezc Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/432/21

 • 02 lipca 2021 11:08

Uchwała Nr XXVII/432/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/431/21

 • 02 lipca 2021 11:03

Uchwała Nr XXVII/431/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wwyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w mijscowości Głuchów, stanowiących własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/430/21

 • 02 lipca 2021 10:56

Uchwała Nr XXVII/430/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w miejscowości Kosina, stanowiacej własnośc gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/429/21

 • 02 lipca 2021 10:37

Uchwała Nr XXVII/429/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sonina, stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/428/21

 • 02 lipca 2021 10:02

Uchwała Nr XXVII/428/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nastepującej nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/427/21

 • 02 lipca 2021 08:55

Uchwała Nr XXVII/427/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXVII/426/21

 • 02 lipca 2021 08:51

Uchwała Nr XXVII/426/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/425/21

 • 02 lipca 2021 08:49

Uchwała Nr XXVII/425/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Handzlówka na lata 2021-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/424/21

 • 02 lipca 2021 08:46

Uchwała Nr XXVII/424/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przejdź do wpisu