Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr IV/58/19

 • 31 stycznia 2019 07:57

Uchwała Nr III/58/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/57/18

 • 04 stycznia 2019 12:44

Uchwała Nr III/57/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/56/18

 • 04 stycznia 2019 12:42

Uchwała Nr III/56/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/55/18

 • 04 stycznia 2019 12:39

Uchwała Nr III/55/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/54/18

 • 04 stycznia 2019 12:38

Uchwała Nr III/54/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/53/18

 • 04 stycznia 2019 12:37

Uchwała Nr III/53/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/52/18

 • 04 stycznia 2019 12:35

Uchwała Nr III/52/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/51/18

 • 04 stycznia 2019 12:33

Uchwała Nr III/51/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/50/18

 • 04 stycznia 2019 12:32

Uchwała Nr III/50/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/49/18

 • 04 stycznia 2019 12:31

Uchwała Nr III/49/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/48/18

 • 04 stycznia 2019 12:29

Uchwała Nr III/48/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/47/18

 • 04 stycznia 2019 12:28

Uchwała Nr III/47/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/46/18

 • 04 stycznia 2019 12:24

Uchwała Nr III/46/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/45/18

 • 04 stycznia 2019 12:21

Uchwała Nr III/45/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/44/18

 • 04 stycznia 2019 12:19

Uchwała Nr III/44/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/43/18

 • 04 stycznia 2019 12:17

Uchwała Nr III/43/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/42/18

 • 04 stycznia 2019 12:12

Uchwała Nr III/42/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/41/18

 • 04 stycznia 2019 12:09

Uchwała Nr III/41/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/40/18

 • 04 stycznia 2019 07:46

Uchwała Nr III/40/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/39/18

 • 04 stycznia 2019 07:43

Uchwała Nr III/39/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/38/18

 • 04 stycznia 2019 07:41

Uchwała Nr III/38/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/37/18

 • 04 stycznia 2019 07:38

Uchwała Nr III/37/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/36/18

 • 04 stycznia 2019 07:37

Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/35/18

 • 04 stycznia 2019 07:34

Uchwała Nr III/35/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/34/18

 • 04 stycznia 2019 07:30

Uchwała Nr III/34/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/33/18

 • 04 stycznia 2019 07:26

Uchwała Nr III/33/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/32/18

 • 04 stycznia 2019 07:21

Uchwała Nr III/32/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/31/18

 • 04 stycznia 2019 07:10

Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Miasto Łańcut porozumienia międzygminnego powierzającego gminie MIasto Łańcut zadanie publiczne Gminy Łańcut w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Łańcut dla mieszkańców Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/30/18

 • 03 stycznia 2019 14:59

Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie okraślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/29/18

 • 03 stycznia 2019 14:54

Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr III/28/18

 • 03 stycznia 2019 14:52

Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wysoka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/27/18

 • 03 stycznia 2019 14:51

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sonina

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/26/18

 • 03 stycznia 2019 14:48

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/25/18

 • 03 stycznia 2019 14:44

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/24/18

 • 03 stycznia 2019 14:42

Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kosina

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/23/18

 • 03 stycznia 2019 14:40

Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Handzlówka

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/22/18

 • 03 stycznia 2019 14:39

Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/21/18

 • 03 stycznia 2019 14:37

Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Cierpisz

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/20/18

 • 03 stycznia 2019 14:34

Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Albigowa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/19/18

 • 03 stycznia 2019 14:30

Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/18/18

 • 17 grudnia 2018 10:27

Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/17/18

 • 17 grudnia 2018 10:22

Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na rok 2018 przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/16/18

 • 17 grudnia 2018 10:19

Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/15/18

 • 17 grudnia 2018 10:13

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/14/18

 • 17 grudnia 2018 10:08

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/13/18

 • 17 grudnia 2018 10:04

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/12/18

 • 17 grudnia 2018 09:54

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru delegatów na Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/11/18

 • 17 grudnia 2018 09:51

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia przedstawiciela Gminy Łańcut do reprezentacji w Podkarpackim Centrum Handlowym AGROHURT S.A. w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/10/18

 • 17 grudnia 2018 09:48

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie upoważnienia przedstawiciela Gminy Łańcut do reprezentowania w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/9/18

 • 17 grudnia 2018 09:41

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu