Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XIV/158/19

 • 24 października 2019 14:30

Uchwała Nr XIV/158/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/157/19

 • 24 października 2019 14:27

Uchwała Nr XIII/157/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/156/19

 • 24 października 2019 14:25

Uchwała Nr XIII/156/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łańcut pod poszerzenie cmentarza w miesjcowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/155/2019

 • 24 października 2019 14:23

Uchwała Nr XIII/155/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/154/19

 • 24 października 2019 14:18

Uchwała Nr XIII/154/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2020-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/153/19

 • 09 września 2019 15:35

Uchwała Nr XIII/153/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/152/19

 • 09 września 2019 15:34

Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Albigowej oraz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Społecznego w Kosinie, na czas nieoznaczony.

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XIII/151/19

 • 09 września 2019 15:30

Uchwała Nr XIII/151/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/150/2019

 • 09 września 2019 15:28

Uchwała Nr XIII/150/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/149/19

 • 09 września 2019 15:25

Uchwała Nr XIII/149/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/148/19

 • 09 września 2019 15:01

Uchwała Nr XIII/148/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/147/19

 • 09 września 2019 14:37

Uchwała Nr XIII/147/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/146/19

 • 09 września 2019 14:31

Uchwała Nr XIII/146/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/145/19

 • 08 sierpnia 2019 09:28

Uchwała Nr XII/145/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wysokiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/144/19

 • 08 sierpnia 2019 09:25

Uchwała Nr XII/144/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/143/19

 • 08 sierpnia 2019 09:23

Uchwała Nr XII/143/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/142/19

 • 08 sierpnia 2019 09:19

Uchwała Nr XII/142/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/141/19

 • 08 sierpnia 2019 09:17

Uchwała Nr XII/141/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Bł. Achillesa Puchały w Kosinie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/140/19

 • 08 sierpnia 2019 09:15

Uchwała Nr XII/140/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/139/19

 • 08 sierpnia 2019 09:14

Uchwała Nr XII/139/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Albigowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/138/19

 • 08 sierpnia 2019 09:08

Uchwała Nr XII/138/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/137/19

 • 08 sierpnia 2019 09:02

Uchwała Nr XII/137/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/136/19

 • 22 lipca 2019 08:46

Uchwała Nr XI/136/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/135/19

 • 22 lipca 2019 08:43

Uchwała Nr XI/135/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/134/19

 • 22 lipca 2019 08:41

Uchwała Nr XI/134/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/133/19

 • 22 lipca 2019 08:39

Uchwała Nr XI/133/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powolania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/132/19

 • 22 lipca 2019 08:37

Uchwała Nr XI/132/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XI/131/19

 • 22 lipca 2019 08:34

Uchwała Nr XI/130/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XI/130/19

 • 22 lipca 2019 08:33

Uchwała Nr XI/130/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/129/19

 • 25 czerwca 2019 13:27

Uchwała Nr X/129/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut za 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/128/19

 • 25 czerwca 2019 13:25

Uchwała Nr X/128/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/127/19

 • 25 czerwca 2019 13:23

Uchwała Nr X/127/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Łańcut wotum zaufania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/126/19

 • 25 czerwca 2019 13:19

Uchwała Nr X/126/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/125/19

 • 25 czerwca 2019 13:17

Uchwała Nr X/125/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/124/19

 • 25 czerwca 2019 13:15

Uchwała Nr X/124/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/123/19

 • 25 czerwca 2019 13:12

Uchwała Nr X/123/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/122/19

 • 25 czerwca 2019 13:10

Uchwała Nr X/122/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/121/19

 • 25 czerwca 2019 13:09

Uchwała Nr X/121/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/120/19

 • 25 czerwca 2019 13:07

Uchwała Nr X/120/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/119/19

 • 25 czerwca 2019 13:07

Uchwała Nr X/119/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/118/19

 • 25 czerwca 2019 13:06

Uchwała Nr X/118/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/117/19

 • 25 czerwca 2019 13:04

Uchwała Nr X/117/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/116/19

 • 25 czerwca 2019 12:54

Uchwała Nr X/116/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/115/19

 • 25 czerwca 2019 12:51

Uchwała Nr X/115/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok  przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/114/19

 • 25 czerwca 2019 12:49

Uchwała Nr X/114/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/113/19

 • 25 czerwca 2019 12:47

Uchwała Nr X/113/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/112/19

 • 25 czerwca 2019 12:44

Uchwała Nr X/112/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/111/19

 • 25 czerwca 2019 12:43

Uchwała Nr X/111/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/110/19

 • 25 czerwca 2019 12:42

Uchwała Nr X/110/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/109/19

 • 25 czerwca 2019 12:39

Uchwała Nr X/109/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu