Menu Podmiotowe menu ikonka

IV/25/02

 • 15 kwietnia 2008 13:36

IV/25/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości KOSINA

Przejdź do wpisu

IV/24/02

 • 15 kwietnia 2008 13:34

IV/24/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości HANDZLÓWKA

Przejdź do wpisu

IV/23/02

 • 15 kwietnia 2008 13:32

IV/23/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości GŁUCHÓW

Przejdź do wpisu

IV/22/02

 • 15 kwietnia 2008 12:55

IV/22/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości CIERPISZ

Przejdź do wpisu

IV/21/02

 • 15 kwietnia 2008 12:33

IV/21/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości ALBIGOWA

Przejdź do wpisu

III/20/02

 • 15 kwietnia 2008 12:26

III/20/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oddalenia skargi Pana Edwarda Jękot skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w Łańcucie Nr XXXIV/294/02 z dnia 25.04.02 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

III/19/02

 • 15 kwietnia 2008 12:20

III/19/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości rolnej pod lokalizację przepompowni ścieków kanalizacji w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

III/18/02

 • 15 kwietnia 2008 12:18

III/18/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości

Przejdź do wpisu

III/17/02

 • 15 kwietnia 2008 12:17

III/17/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Przejdź do wpisu

III/16/02

 • 15 kwietnia 2008 12:14

III/16/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Przejdź do wpisu

III/15/02

 • 15 kwietnia 2008 12:08

III/15/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Przejdź do wpisu

III/14/02

 • 15 kwietnia 2008 12:06

III/14/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

Przejdź do wpisu

III/13/02

 • 15 kwietnia 2008 12:04

III/13/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

Przejdź do wpisu

III/12/02

 • 15 kwietnia 2008 12:03

III/12/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

III/11/02

 • 15 kwietnia 2008 12:01

III/11/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

III/10/02

 • 15 kwietnia 2008 11:59

III/10/02
Uchwała Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

II/9?02

 • 15 kwietnia 2008 11:55

II/9/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

II/8?02

 • 15 kwietnia 2008 11:53

II/8/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi

Przejdź do wpisu

II/7/02

 • 15 kwietnia 2008 11:51

II/7/02
Uchwała Rady Gminy Łańcutz dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Łańcut do reprezentowania w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

II/6/02

 • 15 kwietnia 2008 11:17

II/6/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie upoważnienia przedstawicieli Gminy Łańcut do reprezentacji w Małopolskiej Giełdzie Rolno - Towarowej S.A. w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

II/5/02

 • 15 kwietnia 2008 11:15

II/5/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

II/4/02

 • 15 kwietnia 2008 11:13

II/4/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

I/3/02

 • 15 kwietnia 2008 10:26

I/3/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie nawiązania stosunku pracy z Wójtem Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

I/2/02

 • 15 kwietnia 2008 10:23

I/2/02
Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

I/1/02

 • 15 kwietnia 2008 10:18

I/1/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XIII/147/08

 • 14 kwietnia 2008 11:14

XIII/147/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XIII/146/08

 • 14 kwietnia 2008 11:12

XIII/146/08
załącznik

Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

Przejdź do wpisu

XIII/145/08

 • 14 kwietnia 2008 11:09

XIII/145/08
załącznik
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Przejdź do wpisu

XIII/144/08

 • 14 kwietnia 2008 11:04

XIII/144/08 
załącznik
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Przejdź do wpisu

XIII/142/08

 • 14 kwietnia 2008 11:01

XIII/142/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie budżetu Gminy Łańcut na 2008 rok.

Przejdź do wpisu

XIII/143/08

 • 14 kwietnia 2008 10:52

XIII/143/08 
załącznik
 
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu dodatków, nagród oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łańcut.

Przejdź do wpisu

XIII/141/08

 • 14 kwietnia 2008 10:46

XIII/141/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

Przejdź do wpisu

XIII/140/08

 • 14 kwietnia 2008 10:43

XIII/140/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.

Przejdź do wpisu

XII/139/08

 • 14 kwietnia 2008 10:41

XII/139/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Łańcut a Województwem Podkarpackim w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektonicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.

Przejdź do wpisu

XII/138/08

 • 14 kwietnia 2008 10:37

XII/138/08
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne

Przejdź do wpisu

XII/137/08

 • 14 kwietnia 2008 10:33

XII/137/08 
załacznik - Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020
Uchwała Rady Gminy Łańcut w sprawie przyjęcia "Startegii Rozwoju Gminy Łańcuit na lata 2008-2020".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/376/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/376/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/351/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/377/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/377/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/378/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/378/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/379/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/379/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gmina Łańcut na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/380/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/380/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/381/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/381/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budzecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Na XXVI/382/21

 • 19 kwietnia 2021 00:00

Uchwała Nr XXVI/382/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad ganicę ustalona w budzecie gminy na rok 2021 przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwały Rady Gminy

 • 01 stycznia 2021 00:00

Przejdź do wpisu