Menu Podmiotowe menu ikonka

IX/75/03

 • 16 kwietnia 2008 11:01

IX/75/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK"

Przejdź do wpisu

IX/74/03

 • 16 kwietnia 2008 11:00

IX/74/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Przejdź do wpisu

IX/73/03

 • 16 kwietnia 2008 10:58

IX/73/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w/s zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

Przejdź do wpisu

IX/72/03

 • 16 kwietnia 2008 10:56

IX/72/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zabowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2003 r.

Przejdź do wpisu

IX/71/03

 • 16 kwietnia 2008 10:54

IX/71/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2003 rok.

Przejdź do wpisu

IX/70/03

 • 16 kwietnia 2008 10:51

IX/70/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

IX/69/03

 • 16 kwietnia 2008 10:50

IX/69/03
Uchwała rady Gminy Łańcut z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie rozstrzygnięcia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego "trasy gazociągu DN 400" w Soninie i Głuchowie w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

VIII/68/03

 • 16 kwietnia 2008 10:46

VIII/68/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Przejdź do wpisu

VIII/67/03

 • 16 kwietnia 2008 10:45

VIII/67/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przeglądów technicznych opryskiwaczy

Przejdź do wpisu

VIII/66/03

 • 16 kwietnia 2008 10:40

VIII/66/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży działki we wsi Cierpisz

Przejdź do wpisu

VIII/65/03

 • 16 kwietnia 2008 10:39

VIII/65/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży działki we wsi Sonina

Przejdź do wpisu

VIII/64/03

 • 16 kwietnia 2008 10:38

VIII/64/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łańcut we wsi Głuchów na targowisku

Przejdź do wpisu

VIII/63/03

 • 16 kwietnia 2008 10:36

VIII/63/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie lokalizacji i utworzenia targowiska na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

VIII/62/03

 • 16 kwietnia 2008 10:35

VIII/62/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Przejdź do wpisu

VIII/61/03

 • 16 kwietnia 2008 10:33

VIII/61/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2003 rok

Przejdź do wpisu

VIII/60/03

 • 16 kwietnia 2008 10:32

VIII/60/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności psów na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

VIII/59/03

 • 16 kwietnia 2008 10:30

VIII/59/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków: mieszkalnego wolnostojącego o dwóch kondygnacjach (byłej Agronomówki) i budynku byłej lecznicy zwierząt, z przynależnymi częściami gruntu w Albigowej

Przejdź do wpisu

VIII/58/03

 • 16 kwietnia 2008 10:28

VIII/58/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy

Przejdź do wpisu

VII/57/03

 • 16 kwietnia 2008 10:26

VII/57/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego, od osób fizycznych

Przejdź do wpisu

VII/56/03

 • 16 kwietnia 2008 09:54

VII/56/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ZOZ Łańcut Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Handzlówce

Przejdź do wpisu

VII/55/03

 • 16 kwietnia 2008 09:52

VII/55/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

VII/54/03

 • 16 kwietnia 2008 09:35

VII/54/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kosinie

Przejdź do wpisu

VII/53/03

 • 16 kwietnia 2008 09:31

VII/53/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy wsi ROGÓŻNO położonej w Gminie Łańcut województwo podkarpackie

Przejdź do wpisu

VII/52/03

 • 16 kwietnia 2008 09:28

VII/52/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów wiejskich, zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz ustalenie cen opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.

Przejdź do wpisu

VII/51/03

 • 16 kwietnia 2008 09:26

VII/51/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbioenika retencyjnego wody wraz z otoczeniem w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

VII/50/03

 • 16 kwietnia 2008 09:24

VII/50/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

VII/49/03

 • 16 kwietnia 2008 09:20

VII/49/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2002 r.

Przejdź do wpisu

VI/48/03

 • 16 kwietnia 2008 09:16

VI/48/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

VI/47/03

 • 16 kwietnia 2008 09:15

VI/47/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego, od osób fizycznych

Przejdź do wpisu

VI/46/03

 • 16 kwietnia 2008 09:13

VI/46/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. o przystąpieniu do realizacji zadania związanego ze zmianą organizacji ruchu na drodze krajowej nr 4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

VI/45/03

 • 16 kwietnia 2008 08:53

VI/45/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Łańcut na posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2003

Przejdź do wpisu

VI/44/03

 • 16 kwietnia 2008 08:51

VI/44/03
Uchwała rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie prowadzenia i współfinansowania kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

VI/43/03

 • 16 kwietnia 2008 08:45

VI/43/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi ROGÓŻNO dotyczących ustalenia nazwy wsi

Przejdź do wpisu

VI/42/03

 • 16 kwietnia 2008 08:44

VI/42/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzania ścieków

Przejdź do wpisu

VI/41/03

 • 16 kwietnia 2008 08:42

VI/41/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Łańcut na 2003 r.

Przejdź do wpisu

V/40/03

 • 16 kwietnia 2008 08:40

VI/40/03
Uchwała Rady Gminy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia programu inwestycyjnego Gminy na lata 2003 - 2006

Przejdź do wpisu

V/39/03

 • 16 kwietnia 2008 08:39

V/39/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2003 r.

Przejdź do wpisu

V/38/03

 • 16 kwietnia 2008 08:35

V/38/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/249/2001 Rady Gminy Łańcut z dnia 14.09.2001 r. w/s wyrażenia zgody na wudzierżawienie na czas nieokreślony części budynku "mniejszego" Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

Przejdź do wpisu

V/37/03

 • 15 kwietnia 2008 14:21

V/37/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresie pomocy społecznej

Przejdź do wpisu

V/36/03

 • 15 kwietnia 2008 14:19

V/36/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.

Przejdź do wpisu

V/35/02

 • 15 kwietnia 2008 14:18

V/35/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

V/34/02

 • 15 kwietnia 2008 14:17

V/34/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Przejdź do wpisu

V/33/03

 • 15 kwietnia 2008 14:11

V/33/03
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

IV/32/02

 • 15 kwietnia 2008 13:46

IV/32/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

IV/31/02

 • 15 kwietnia 2008 13:45

IV/31/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

IV/30/02

 • 15 kwietnia 2008 13:44

IV/30/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Przejdź do wpisu

IV/29/02

 • 15 kwietnia 2008 13:42

IV/29/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości WYSOKA

Przejdź do wpisu

IV/28/02

 • 15 kwietnia 2008 13:40

IV/28/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości SONINA

Przejdź do wpisu

IV/27/02

 • 15 kwietnia 2008 13:39

IV/27/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości ROGÓŻNO

Przejdź do wpisu

IV/26/02

 • 15 kwietnia 2008 13:37

IV/26/02
Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości KRACZKOWA

Przejdź do wpisu