Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2020 rok

 • 05 listopada 2020 07:22

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

 

Sprawozdania IV kwartał 2020 r.

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do 31 grudnia 2020 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 r.


Sprawozdania III kwartał 2020 r.


Sprawozdania II kwartał 2020 r. 

 

 

Sprawozdania I kwartał 2020 r. 

 

 


Uchwały RIO

 

 


Budżet Gminy Łańcut na rok 2020

 

 


Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok

 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2019 r.

 • 04 listopada 2020 14:59

Bilanse i fundusze


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Uchwały RIO Sprawozdania Budżet Gminy Łańcut na 2019 rok Wieloletnia Prognoza F​inansowa na lata 2019-2027
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2018 r.

 • 30 sierpnia 2019 12:43

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Bilanse i fundusze

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
Sprawozdania
 
Uchwały RIO Budżet Gminy Łańcut na 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut 2018
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2018 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2017

 • 05 października 2018 13:50

Bilanse i fundusze


Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Uchwały RIO Sprawozdania
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut na lata 2017-2025
Budżet Gminy Łańcut na 2017 rok Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2017 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2016 rok

 • 13 września 2017 14:12

Bilanse i fundusze


Uchwały RIO

Sprawozdania


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut na 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2016 r.


Budżet Gminy Łańcut na 2016 rok

 • Uchwała Nr XV/128/16
 • Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie uchwalenia wiloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut na 2016 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu