Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Gminy Łańcut na 2023 rok

 • 22 listopada 2022 14:13

Sprawozdania

Budżet Gminy Łańcut na 2023 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2023 rok

Uchwały RIO

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2022 rok

 • 23 listopada 2021 10:11

 

Uchwały Rady Gminy Łańcut

Informacja z wykonania budżetu

 

Uchwały RIO

Sprawozdania

Budżet Gminy Łańcut na 2022 rok

 

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

 • 20 listopada 2020 07:55

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdania IV kwartał 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania III kwartał 2021 rok

Sprawozdania II kwartał 2021 rok

Sprawozdania I kwartał 2021 rok

Uchwały RIO

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok

Uchwały zmieniające uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową znajdują się w zakładce Prawo → Uchwały (https://bip.gminalancut.pl/articles/149/uchwaly-rady-gminy?m=149)

-

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2020 rok

 • 05 listopada 2020 07:22

Bilanse i fundusze

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Sprawozdania IV kwartał 2020 r.


Sprawozdania III kwartał 2020 r.


Sprawozdania II kwartał 2020 r. 

Sprawozdania I kwartał 2020 r. 


Uchwały RIO


Budżet Gminy Łańcut na rok 2020


Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2019 r.

 • 04 listopada 2020 14:59

Bilanse i fundusze


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Uchwały RIO Sprawozdania Budżet Gminy Łańcut na 2019 rok Wieloletnia Prognoza F​inansowa na lata 2019-2027
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2018 r.

 • 30 sierpnia 2019 12:43

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Bilanse i fundusze

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
Sprawozdania
 
Uchwały RIO Budżet Gminy Łańcut na 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut 2018
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2018 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2017

 • 05 października 2018 13:50

Bilanse i fundusze


Informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Uchwały RIO Sprawozdania
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut na lata 2017-2025
Budżet Gminy Łańcut na 2017 rok Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2017 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2016 rok

 • 13 września 2017 14:12

Bilanse i fundusze


Uchwały RIO

Sprawozdania


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut na 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2016 r.


Budżet Gminy Łańcut na 2016 rok

 • Uchwała Nr XV/128/16
 • Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie uchwalenia wiloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut na 2016 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2015 rok

 • 19 lipca 2017 07:56

Bilanse i fundusze


Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rokInformacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015

Sprawozdania

Wieloletnia Prognowa Finansowa na 2015 rok

Budżet Gminy Łańcut na 2015 rok

 • Uchwała
 • Załącznik nr 1 do uchwały
 • Załącznik nr 2 do uchwały
 • Opinia RIO w sprawie spłaty przez Gminę Łańcut kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2015
 • Opinia RIO w sprawie informacji Wójta Gminy w Łańcucie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 • Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie uchwalenia wiloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2015 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2014

 • 21 października 2015 08:37

Bilanse za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok

Sprawozdania

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

 

 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2014 r.
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2014
 • RbNDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2014 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2013 rok

 • 09 października 2014 12:09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2013 r.

Sprawozdania

 • Bilans z wykonania budżetu
 • Skonsolidowany bilans JST
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na  koniec IV kwartału 2013 r.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 r.
 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 r.
 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zpbowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2012 rok

 • 09 października 2014 11:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2012 r.

Sprawozdania

 • Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.

 

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2012 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2011 rok

 • 24 października 2012 09:15

Sprawozdania

 

 

 • Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Łańcut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2011 rok.

 

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okes od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2011.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2011 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 roku

 

 • Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.
 • Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2011 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2011 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.

 

 • Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r.
 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 r.
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Sprawozdania

 • Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 r.

Budzet Gminy Łańcut na 2011 r.

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łańcut

 

Projekt budżetu Gminy Łańcut na 2011 r.

 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut na lata 2011-2018

 

Przejdź do wpisu

Budżet gminy na 2010 rok

 • 11 października 2011 09:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2010 r.

 

 • Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Łancut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2010 rok.

 

Sprawozdania

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2010.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2010 r.

 

Budzet Gminy Łańcut na 2010 rok

 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy na 2009 rok

 • 07 maja 2012 08:57

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Sprawozdania

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. r.
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporzadzony na dzień 31-12-2009 r.

Budżet Gminy za 2009 rok

 

Przejdź do wpisu

Budżet

 • 01 stycznia 2021 00:00

Przejdź do wpisu
Powrót