Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy:
Osoba zameldowana na terenie gminy wyjeżdżająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. 2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2018-04-16
Opublikował w BIP: 2018-04-16 10:33:43
Modyfikował: Redaktor BIP 2020-11-18 13:20:31
Liczba wyświetleń: 109
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-11-18 13:20:31 Zmieniono zawartość główną dokumentu Redaktor BIP Szukaj
2020-11-18 13:20:31 Zmieniono osobę publikującą dokument Redaktor BIP Szukaj
2020-11-18 13:20:06 Zmieniono zawartość główną dokumentu Redaktor BIP Szukaj
2020-11-18 13:20:06 Zmieniono osobę publikującą dokument Redaktor BIP Szukaj
2020-11-18 13:19:47 Zmieniono zawartość główną dokumentu Redaktor BIP Szukaj
        Porównaj