Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kogo dotyczy:
Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i powróciła do kraju.

Czas realizacji:
Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnienie druku „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.  2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika oraz dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2018-01-08
Opublikował w BIP: 2018-01-08 12:59:16
Liczba wyświetleń: 215
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj