Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawieszenie działalności gospodarczej

Opis: 
 

Sposób załatwienia sprawy
Przekształcenie wniosku papierowego o zaprzestaniu działalności gospodarczej na wniosek elektroniczny i przesłanie do CEIDG

Wymagane załączniki: 
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG

Termin realizacji: 

Opłaty: 
Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna: 

Wytworzył:
Data wytworzenia: 2008-10-17
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2008-10-17 12:53:19
Liczba wyświetleń: 36