Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie AB-II.6740.164.2021

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
z późniejszymi zmianami)

STAROSTA ŁAŃCUCKI

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 2/21 z dnia 08.12.2021 r., znak AB-II.6740.164.2021

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Małe Doły” w km 0+000 - 0+179,31 oraz 0+186,81 - 0+478,70 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” na terenie działek nr ewid. gr.: 527, 994, 1374/4, 1407, 554/1 (554), 555/1 (555), 557/3 (557/1), 557/5 (557/2), 561/3 (561/1), 561/5 (561/2), 562/1 (562), 564/1 (564), 565/1 (565), 566/1 (566), 1413/1 (1413), 1375/10 (1375/6), 1374/7 (1374/3), 1371/20 (1371/16), 1367/3 (1367/2), 1369/3 (1369/2), 465/1 (465), 458/1 (458) położonych w obrębie Kosina, jednostka Gmina Łańcut (pogrubioną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, zaś w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) wraz z określeniem działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 555/2 (555), 557/4 (557/1), 557/6 (557/2), 561/4 (561/1), 561/6 (561/2), 562/2 (562), 564/2 (564), 565/2 (565), 566/2 (566), 1413/2 (1413), 1417, 1423/2, 1423/7, 1427/1, 1376, 1374/8 (1374/3), 1371/21 (1371/16), 1367/4 (1367/2), 1369/4 (1369/2), 464/2, 463, 465/2 (465), 458/2 (458), 456, 451, 449, 448/2, 448/1, 994, 1411/1 położonych w obrębie Kosina, jednostka Gmina Łańcut (w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) dla Wójta Gminy Łańcut, Łańcut ul. Mickiewicza 2a. 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Łańcut ul. Piłsudskiego 9, pokój nr 43, II piętro,
w godzinach 700 - 1500.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-08
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-09 14:08:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-09 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-09 14:08:58
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-09 14:08:58 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-09 14:08:50 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj