Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Data: 24.09.2021 r.

ID Pracy: GN-K.6640.3004.2021

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych

pasa drogowego Drogi Krajowej nr 94 na odcinku Łańcut – Głuchów

(od granicy miasta Łańcut do Głuchowa – okolice firm Al.-Stal sp. z o.o. oraz Bispol sp. z o.o.)

Dotyczy działek sąsiednich do pasa drogowego Drogi Krajowej nr 94  - według wykazu działek znajdującego się poniżej.

Adresat: właściciele/władający działkami według wykazu działek poniżej

Termin czynności: szczegółowa data i godzina czynności w zależności od numeru działki do uzyskania pod numerem telefonu: 576 270 109

Miejsce czynności: na działkach ewidencyjnych według wykazu poniżej przy granicy działki z pasem drogowym Drogi Krajowej nr 94

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) zawiadamiam, że:

  • na gruncie w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut, powiat: łańcucki; jednostka ewidencyjna: 181004_2 Łańcut, obręb: 0003 Głuchów odbędą się czynności wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych pasa drogowego Drogi Krajowej nr 94 i jego działek sąsiednich:

978/2, 980/10, 979/9, 979/2, 979/8, 979/14, 979/15, 979/13, 1056/2, 1063/4, 1064/2, 1065/2, 1066/2, 1067/5, 1068/2, 1069/8, 1069/6, 1070/4, 855, 1071/2, 1072/2, 1073/2, 1074/2, 1075/2, 1126/2, 1167/10, 1167/8, 1168/2, 1169/2, 1170/2, 1171/6, 1171/4, 1172/2, 1173/2, 1174/2, 1175/2, 1177/4, 1177/6, 1178/4, 1179/6, 1179/7, 1180/7, 1180/8, 1484, 1183/4, 1184/10, 776/7, 777/6, 777/4, 780/4, 784/5, 785/8, 785/9, 785/7, 786/4, 786/5, 798/5, 809/11, 810/3, 811/2, 812/2, 812/1, 836/1, 837/1, 857/2, 860/2, 871/2, 872/2, 875/2, 876/2, 877/10, 877/13, 877/24, 877/25, 878/2, 879/2, 880/3, 880/5, 881/5, 890/4, 892/10, 892/15, 892/16, 892/18, 892/17, 893/6, 894/4, 895/11, 896/18, 896/16, 897/13, 897/8, 897/10, 897/12,

Bezpośredni kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 576 270 109 lub pod adresem mailowym: mkgeo.geodezja@gmail.com.

POUCZENIE

  1. Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi posiadanymi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Wzięcie udziału w tych czynnościach leży w interesie zawiadamianych stron.
  2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni (na piśmie) pełnomocnicy
  3. Informuję, że zgodnie z art.39 oraz 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

 -    nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety,

 -   w przypadku niestawiennictwa usprawiedliwionego geodeta wstrzyma czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych / wznowieniem znaków granicznych do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Z poważaniem:

Podmiot publikujący: MK GEO - geodeta uprawniony
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-24
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-24 10:37:44
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-24 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-09-24 10:40:36
Liczba wyświetleń: 34
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-24 10:40:36 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-24 10:40:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj