Menu Podmiotowe menu ikonka

XVI/109/04

  • 16 kwietnia 2008 14:04

XVI/109/04
W sprawie zmiany uchwały Nr XX/185/2000 Rady Gminy w Łańcucie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania nauczycielom nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2008-04-16 14:04:27
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2008-04-16 14:04:27
Liczba wyświetleń: 2526