Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis:
Sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku

Termin realizacji:

Opłaty:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012. poz.1282)

Tryb odwoławczy:

Etapy:

Podstawa prawna:

 

Wytworzył:
Data wytworzenia: 2008-04-29
Podmiot publikujący:
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 2008-04-29 08:43:25
Liczba wyświetleń: 33