Menu Podmiotowe menu ikonka

Udostępnienie danych osobowych

Udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne oraz podmioty i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udostępnienie danych. 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych. 3. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
 
Opłaty
31 zł – za udostępnienie danych, 17 zł – za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. 3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-04-24
Opublikował w BIP: 2008-04-24 12:47:47
Liczba wyświetleń: 116
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj