Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVI/617/22

Uchwała Nr XXXVI/617/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ła cut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok


Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-11-29
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-12-22 09:52:32
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-12-16 00:00:00
Liczba wyświetleń: 65
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-12-22 09:48:40 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-12-22 09:48:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj