Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZSP Handzlówka

Informacja ogólna:

Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Krakowskiego jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Handzlówce, nr budynku 264, na działce nr 1089/3.Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-02-03 12:00:09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03 00:00:00
Modyfikował: Anna Benedyk 2023-11-24 11:26:29
Liczba wyświetleń: 431
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-24 11:26:29 Zmieniono zawartość dokumentu Anna Benedyk Szukaj
2023-08-04 08:31:30 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 11:56:55 Zmieniono tytuł dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 11:56:31 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 11:56:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj