Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

  • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-02-03 13:05:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-03 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-25 09:44:45
Liczba wyświetleń: 111
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-25 09:44:45 Zmieniono zawartość dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 13:00:51 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-02-03 13:00:46 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj