Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja ZS Cierpisz

Status

Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu jest zespołem, w skład którego wchodzi przedszkole publiczne i publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa,

Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

Przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola i uczniów w oparciu o przepisy  powszechnej dostępności,

Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania, uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego,

Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów ustalone przez MEN,

Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-16
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-05-16 12:46:10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-05-16 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-05-16 12:45:14
Liczba wyświetleń: 470
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-16 12:45:14 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-16 12:44:20 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-05-16 12:44:09 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj